DOBRODOŠLI

SIMPLIFY CONSULTING

Zakaži online konsalting
RPA

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Robotic process automation (RPA) podrazumeva automatizaciju poslovnih procesa koja integriše ljudsku interakciju sa kompjuterskim sistemom i menja je dizajnirajući robota koji će obavljati poslovne procese u budućnosti. Prednosti izrade robota su izostanak grešaka, brža obrada poslovnih procesa i mogućnost paralelnog rada na više procesa.

Saznajte više
Robotic process automation
USLUGE

PROCESI

Procesima možemo predstaviti sve što radimo. Procesni pristup odavno je postao standard i osnova svih sistema menadžmenta. Fokusirajući se na procese mi generišemo osnovu za unapređenje orgaznizacije i praktično implementiramo kroz optimizaciju i automatizaciju istih. Sređeni procesi bez odgovarajućih ljudi nisu dovoljni, tako da naš pristup obuhvata i pozicioniranje pravih osoba u odnosu na procese čiji su deo ili vlasnici.

Saznajte više
USLUGE

SISTEMI MENADŽMENTA

Menadžment sistemi predstavljaju način na koji organizacija upravlja međusobno povezanim delovima svog poslovanja kako bi ostvarila svoje ciljeve. Ovi ciljevi mogu se odnositi na niz različitih tema, uključujući kvalitet proizvoda ili usluge, operativnu efikasnost, ekološke performanse, zdravlje i bezbednost na radnom mestu i još mnogo toga. Nivo složenosti sistema zavisi od konteksta svake organizacije. Naša usluga se fokusira na pružanje podrške klijentima u postizanju ciljeva njihovog sistema upravljanja i kontinuiranog poboljšanja istog.

Saznajte više
USLUGE

OBUKA

Obuke kao jedan od načina prenošenja novog znanja predstavljaju put ka povećanju nivoa znanja u organizaciji. Znanje organizacije predstavlja najvažniji faktor u sposobnosti njenog opstanka i razvoja na tržištu. Mi želimo da prenesemo naše znanje i omogućimo upotrebu istog u praksi.

Saznajte više
Usluge

KONSALTINGA

Naše konsalting usluge se fokusiraju na kritične elemente organizacije koje mogu predstavljati rizike i mogućnosti za dugoročni opstanak, rast i razvoj. Oblasti strategije, procesa, sistema menadžmenta, agilnog upravljanja, audita i automatizacije predstavljaju ključ naše ekspertize, koja uz holistički pristup organizaciji donosi vrednost za klijenta.

Saznajte više
NAŠE

REFERENCE

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU