DOBRODOŠLI

SIMPLIFY CONSULTING

Zakaži online konsalting
RPA

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Robotic process automation (RPA) podrazumeva automatizaciju poslovnih procesa koja integriše ljudsku interakciju sa kompjuterskim sistemom i menja je dizajnirajući robota koji će obavljati poslovne procese u budućnosti. Prednosti izrade robota su izostanak grešaka, brža obrada poslovnih procesa i mogućnost paralelnog rada na više procesa.

Saznajte više
Robotic process automation
USLUGE

OBUKA

Obuke kao jedan od načina prenošenja novog znanja predstavljaju put ka povećanju nivoa znanja u organizaciji. Znanje organizacije predstavlja najvažniji faktor u sposobnosti njenog opstanka i razvoja na tržištu. Mi želimo da prenesemo naše znanje i omogućimo upotrebu istog u praksi.

Saznajte više
Usluge

KONSALTINGA

Naše konsalting usluge se fokusiraju na kritične elemente organizacije koje mogu predstavljati rizike i mogućnosti za dugoročni opstanak, rast i razvoj. Oblasti strategije, procesa, sistema menadžmenta, agilnog upravljanja, audita i automatizacije predstavljaju ključ naše ekspertize, koja uz holistički pristup organizaciji donosi vrednost za klijenta.

Saznajte više
NAŠE

REFERENCE

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU