WORKFLOW PROCESS MANAGEMENT

Šta je Workflow?

Workflow predstavlja niz ponavljajućih aktivnosti ili zadataka koji stvaraju određeni proizvod ili uslugu. Uključuje kombinaciju više različitih resursa: ljudi, mašina i sistema.

Možemo razlikovati 2 tipa Workflow-a koji se koriste za ispunjavanje specifičnih zahteva kupaca:

  1. Paralelni Workflow –kada se više aktivnosti izvršava u isto vreme;
  2. Sekvencijalni Workflow – javlja se nakon završetka prethodnog koraka.

Veoma je važno napraviti razliku između Workflow-a i upravljanja projektom. U Workflow-u, fokus je na manjem skupu aktivnosti koji se prevode u Workflow. Upravljanje projektima, s druge strane, sadrži veći broj Workflow-a, aktivnosti i zadataka i fokus je na realizaciji celog projekta.

Moguće je napraviti još jednu podelu Workflow-a, na osnovu njihove mogućnosti za automatizaciju:

  1. Manuelni Workflow: svaki zadatak se izvršava ručno, na primer, pisanje i potpisivanje dokumenata
  2. Polu-automatizovani Workflow – automatizovani su samo delovi procesa.
  3. Potpuno automatizovan Workflow – sve aktivnosti su automatizovane i izvršavaju se u specifičnom softveru, prateći definisana poslovna pravila. Automatizacijom, organizacija dobija brže i bolje rezultate procesa i pruža bolje iskustvo za klijenta.

BENEFITI

Identifikovanje i eliminacija uskih grla i procesnih barijera

Menadžmentu i zaposlenima se omogućava da se fokusiraju na zadatke i projekte koji direktno dodaju vrednost organizaciji čime se postiže veća efikasnost

Prelazak sa paralelne na sekvencijalnu obradu podataka

Bolja usklađenost sa politikama i propisima

Pojednostavljenje aktivnosti smanjenjem manuelnog rada

Poboljšana agilnost prilagođavanjem standardnih Workflow-a kako bi se zadovoljile promenljive potrebe organizacije

Hajde da vidimo zašto je Workflow menadžment toliko važan

Workflow menadžment je organizaciona disciplina koja se sastoji od procedura. One predstavljaju način na koji je tok posla postavljen u okviru projekta ili organizacije i kako ga primeniti na zadatke ili procese. Pomaže organizacijama da analiziraju, organizuju i koordiniraju poslovne procese posmatrajući svaki aspekt pojedinačno.

Workflow menadžment obezbeđuje da ljudi, mašine i sistemi uključeni u određeni proces budu koordinisani na efikasan način kako bi se sprečili i eliminisali waste i uska grla. Sistemi omogućavaju korisnicima da definišu različite Workflow za različite vrste aktivnosti ili procesa.

Glavna uloga Workflow-a je da poveže aktivnosti i automatizuje one koje se ponavljaju radi veće efikasnosti. Primenom Workflow Process menadžmenta svi aspekti organizacije funkcionišu optimalno: resursi se koriste pravilno, smanjuju se broj grešaka i vreme koje se gubi na zadatke koji se ponavljaju, timovi postaju produktivniji, a različiti softverski sistemi se integrišu što dovodi do isplativijeg poslovanja.