DIZAJN CONTINUOS IMPROVEMENT METODOLOGIJE

O USLUZI

Dizajn Continuous improvement metodologije vrši se isklučivo u strateškom partnerstvu sa organizacijom. Preporučeni model počinje postavljanjem metodologije i plana implementacije kroz agilno upravljanje, radionice i mapiranje. Dizajnirana CI metodologija treba da bude jedinstvena i da obuhvati sve specifičnosti određene organzacije.

 

Nakon toga obukama i mentorstvom podižemo kapacitete za primenu nove CI metodlogije Implemetaciju metodologije i integraciju u sistem pratimo control planom i učestvujemo u kreiranju kulture stalnih unapređenja.

Usluga obuhvata dugoročni angažman i primenu alata mendžmenta promenama kako bismo uspeli da uspostavimo puni efekat primene Lean metodologije.

  • Dizajn Conitnuous improvement metodologije prilagođene specifičnostima organizacije od strane iskusnih eksperata;
  • Sistem stalnih poboljšanja;
  • Agilno upravljanje projektom
  • Definisanje obim projekta;
  • Uspostavljanje metodologije;
  • Obuke i mentorstvo;
  • Podršku u realizaciji CI projekata;
  • Sistem stalnih poboljšanja;
  • Upravljanje promenama;
  • Radionice

Zainteresovani ste za ovu uslugu?