Korišćenjem ove veb stranice („Sajt“), saglasni ste da ćete biti obavezani ovim Uslovima korišćenja i da koristite Sajt u skladu sa datim Uslovima korišćenja, našom Politikom privatnosti i svim dodatnim odredbama i uslovima koji se mogu primeniti na određene delove na Sajtu ili na proizvode i usluge dostupne preko Sajta. Pristup Sajtu, na bilo koji način, automatizovan ili na drugi način, predstavlja korišćenje Sajta i Vaš pristanak da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge.

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme promenimo ove Uslove korišćenja ili da nametnemo nove uslove za korišćenje Sajta, u tom slučaju ćemo objaviti revidirane Uslove korišćenja na ovoj veb stranici. Ako nastavite da koristite Sajt nakon što objavimo takve promene, prihvatate Uslove korišćenja usluge, kao izmenjene.

Ovaj sajt i svi materijali dostupni na sajtu su vlasništvo nas i/ili naših filijala ili davalaca licence i zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Sajt je obezbeđen isključivo za Vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da koristite Sajt ili materijale koji su dostupni na Sajtu na način koji predstavlja povredu naših prava ili koji mi nismo ovlastili. Tačnije, osim ako nije izričito ovlašćen u ovim Uslovima korišćenja ili od strane vlasnika materijala, ne smete da menjate, kopirate, reprodukujete, ponovo objavljujete, otpremate, postavljate, prenosite, prevodite, prodajete, kreirate izvedena dela, iskorišćavate ili distribuirate na bilo koji način ili putem medija (uključujući e-poštu ili druga elektronska sredstva) bilo koji materijal sa Sajta. Međutim, možete s vremena na vreme da preuzmete i/ili odštampate po jednu kopiju pojedinačnih stranica Sajta za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da sačuvate netaknuta sva autorska prava i druga obaveštenja o vlasništvu.

Na celom sajtu možemo da obezbedimo veze i pokazivače ka internet sajtovima koje održavaju treća lica. Naše povezivanje sa takvim sajtovima trećih strana ne podrazumeva podršku ili sponzorstvo takvih sajtova ili informacija, proizvoda ili usluga koje se nude na ili preko sajtova. Pored toga, ni mi, ni filijale, ne upravljamo niti kontrolišemo u bilo kom pogledu bilo kakve informacije, proizvode ili usluge koje treća lica mogu da pruže na ili preko Sajta ili na veb lokacijama na koje smo mi povezani na Sajtu

INFORMACIJE, PROIZVODI I USLUGE PONUĐENI NA SAJTU ILI PREKO SAJTA DAJU SE UPRAVO „KAO ŠTO JESU“ I BEZ BILO KOJE VRSTE IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA. U NAJVEĆOJ DOZVOLJENOJ MERI U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NEOGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU. NE GARANTUJEMO DA ĆE SAJT ILI BILO KOJA OD NJEGOVIH FUNKCIJA BITI NEPREKIDANA ILI BEZ GREŠAKA, DA ĆE DEFEKTI BITI ISPRAVLJENI, ILI DA BILO KOJI DEO OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI BILTEN OGLASNE TABLE, ILI SERVERE KOJI GA ČINE DOSTUPNIM, BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI.

NE GARANTUJEMO I NE DAJEMO BILO KAKVE IZJAVE U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SAJTA ILI MATERIJALA NA OVOM SAJTU ILI NA SAJTOVIMA TREĆIH LICA U SMISLU NJIHOVE ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI I VREMENSKOG ODNOSA.

Vaše učešće, prepiska ili poslovni odnosi sa bilo kojom trećom stranom koja se nalazi na ili preko našeg sajta, u vezi sa plaćanjem i isporukom određene robe i usluga, i bilo koje druge odredbe, uslove, izjave ili garancije povezane sa takvim poslovima, su isključivo između Vas i te treće strane.

Saglasni ste da ćete biti finansijski odgovorni za sve kupovine koje izvršite Vi ili neko ko deluje u Vaše ime preko Sajta. Saglasni ste da koristite Sajt i da kupujete usluge ili proizvode preko Sajta samo u legitimne, nekomercijalne svrhe. Takođe, saglasni ste da nećete kupovati u špekulativne, lažne svrhe ili u svrhu prevare ili u svrhu predviđanja potražnje za određenim proizvodom ili uslugom. Saglasni ste da kupujete samo robu ili usluge za sebe ili za drugu osobu za koju Vam je to zakonski dozvoljeno. Kada vršite kupovinu za treću stranu koja od Vas zahteva da dostavite lične podatke treće strane nama ili trgovcu, izjavljujete da ste dobili izričit pristanak te treće strane za pružanje ličnih podataka te treće strane.

OVAJ SAJT JE STALNO U RAZVOJU I NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE, PODRAZUMEVANE ILI IZRIČITE, U ODNOSU NA NJEGOVU TAČNOST, POTPUNOST ILI PRIKLADNOST ZA BILO KOJU SVRHU.