UPRAVLJANJE LEAN SIX SIGMA PROJEKTOM

O USLUZI

Upravlanje Six Sigma projektom predstavlja uslugu partnerskog odnosa u kojem pružamo podršku organizaciji da realizuje Six Sigma projekat. Podrška traje tokom celog DMAIC ciklusa i može se realizovati kroz nekoliko vidova saradnje. Od klasičnog upravljanja projektima, preko outsourcinga Lean Six Sigma Black Belta ili Lean Six Sigma Green Belta, mentorstva na projektu do evaluacije urađenog.

  • Podršku iskusnih Six Sigma profesionalaca;
  • Upravljanje celokupnim projektom i garanciju rezultata;
  • Praćenje Six Sigma metodologije;
  • Predloge za unapređenje
  • Definisanje obima projekta;
  • Usaglašavanje neophodne podrške;
  • Realizacija projekta;
  • Izveštaj o realizaciji;

Zainteresovani ste za ovu uslugu?