Ugljenični otisak

Zašto mi to radimo?

Kao iskusni stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, možemo vam pomoći da izračunate uticaj vaših proizvoda i poslovnih aktivnosti na životnu sredinu I pomognemo Vam da mehanizmima održivog razvoja izgradite bolje društveno odgovorno poslovanje Vaše kompanije.

Zašto sprovesti procenu ugljeničnog otiska?

• Smanjenje GHG emisije poslovnih aktivnosti i proizvoda
• Identifikacija mogućih ušteda u korišćenju energije i resursa
• Razvoj novih proizvoda i usluga
• Pokazivanje visokog nivoa korporativne odgovornosti i svesti o zaštiti životne sredine
• Doprinos globalnim naporima borbi protiv klimatskih promena
• Uključivanje podataka o emisiji u proces odlučivanja
• Ispunjenje zakonskih obaveza i zahteva kupaca u vezi sa ugljeničnim otiskom
• Lakše obezbeđivanje investicija sa komponentom održivosti
• Lakše obezbeđivanje bankarskih usluga namenjenih finansiranju zelenih projekata

Gde je NEOPHODNO uraditi procenu?

• Gradovi i jedinice lokalnih samouprava
• Hemijska industrija i rafinerije nafte
• Prerađivačka industrija
• Rudarstvo i proizvodnja osnovnih metala
• Proizvodnja cementa i kreča
• Postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije
• Mreže daljinskog grejanja
• Industrija celuloze i papira
• Saobraćaj
• Drumska i železnička infrastruktura
• Električni dalekovodi
• Obnovljivi izvori energije
• Proizvodnja, prerada, skladištenje i transport goriva
• Postrojenja za spaljivanje otpada
• Proizvodnja stakla
• Komunalne deponije čvrstog otpada
• Velika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
• Objekti za utečnjavanje i ponovnu gasifikaciju prirodnog gasa
• Infrastruktura za prenos gasa
• Poljoprivreda i šumarstvo

Gde je POŽELJNO uraditi procenu?

• Telekomunikacione usluge
• Mreže za snabdevanje vodom za piće
• Mreže za prikupljanje otpadnih voda
• Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda malog obima i komunalnih otpadnih voda
• Izgradnja nekretnina
• Postrojenja za mehaničko/biološki tretman otpada
• Aktivnosti istraživanja i razvoja
• Farmacija i biotehnologija

USLUGE

Ostale usluge koje nudimo po pitanju „zelenog“ poslovanja:

1. Izgradnja zelenog poslovanja

 • Razvoj novih poslovnih modela
 • Uvođenje ESG koncepta u organizaciju
 • Razvoj i implementacija koncepta Pametnih gradova (Smart Cities)
 • Razvoj novih proizvoda
 • Razvoj i upotreba novih materijala u skladu sa politikama smanjenja rizika
 • Uklapanje postojećih poslovnih operacija sa klimatskom regulativom

2. Dekarbonizacija

 • Izračunavanje karbonskog otiska i razvoj procesa za njegovo smanjivanje
 • Digitalizacija poslovnih procesa
 • Razvoj softverskih rešenja
 • Razvoj modela za primenu veštačke inteligencije (AI)

3. Održivo investiranje

 • Trgovina emisijama kompanija
 • Prikupljanje sredstava za klimatsku tranziciju
 • Investiranje u zelene poslove i proizvode
 • Uspostavljanje zelenih modela saradnje sa drugima
 • Investiranje u zelenu infrastrukturu
 • Razvoj karbonskog tržišta

4. Strategije održivosti i poslovne optimizacije

 • Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada studije klimatskog rizika i uticaja (SECAP)
 • Izrada studije finansijskog i socijalnog uticaja (ESG)
 • Izgradnja modela za postizanje “net – zero” poslovanja
 • Kreiranje novog unutrašnjeg i spoljašnjeg narativa, filozofije i kulture kompanija
 • Upravljanje projektima

5. Net – zero politike i finansije

 • Razvoj novih tehnologija
 • Climate risk
 • Razvoj novih modela upravljanja finansijama

6. Standardizacija, automatizacija i digitalizacija “zelenih” procesa

 • Mapiranje procesa
 • Standardizacija procesa
 • Automatizacija I digitalizacija procesa
 • Digitalizacija u izveštavanju

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU