STANDARDIZACIJA PROCESA

O USLUZI

Jedan od osnovnih pravaca u kojima se krećemo nakon modeliranja procesa jeste njihova standardizacija. U većini kompanija koje nemaju definisane poslovne procese, identični procesi odvijaju se na potpuno različite načine, sa potpuno različitim procesnim tokom. Na putu ka standardizovanom rešenju mapiramo svaku pojedinačnu varijaciju i usaglašavamo je sa najboljom poslovnom praksom.

  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Precizno modelirane, definisane i standardizovane procese;
  • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
  • Dokumentaciju procesa
  • Mere procesa (SLA, KPI itd.)

Zainteresovani ste za ovu uslugu?