STANDARDIZACIJA PROCESA

Šta je standardizacija procesa?

Standardizacija procesa predstavlja jedan od osnovih pravaca u kojima se krećemo nakon modeliranja procesa. U većini kompanija koje nemaju jasno definisane poslovne procese, identični procesi odvijaju se sa potpuno različitim procesnim tokom. Svaki proces, bez obzira na to koliko često se izvršava, zahteva pravila koja definišu obim, kvalitet i metode koje treba slediti. Ako se ne standardizuju ova pravila, ne postoji uvid u to da li se obezbeđuje kvalitet i smanjuje ljudska greška. Standardizacija procesa dovodi do povećanja uređenosti sistema, smanjuje mogućnost pojave nejasnoća, promoviše produktivnost čime se direktno utiče na proces kontrole kvaliteta koji se pojednostavljuje. Može se primeniti na sve procese, zadatke i aktivnosti

Zašto primenjujemo standardizaciju? 

Jedan isti zadatak više zaposlenih može izvršavati na različite načine. Ukoliko procesi u organizaciji nisu standardizovani, svaki zaposleni će imati svoj način rada što dovodi do toga da se procesi izvršavaju duže nego što je to neophodno. Procesi se ne izvršavaju efikasno, zaposleni izvršavaju zadatke na teži način a troškovi kompanije su značajno veći. Da bi se proces standardizovao, neophodno je odrediti koji je to najbolji način za njegovo izvršavanje. Taj način izvršavanja se dokumentuje i postaje standard po kom bi svi zaposleni trebalo da rade. Preciznim modelovanjem i standardizovanjem procesa, zadaci se jasno definišu i dokumentuju se radne procedure koje su dostupne na uvid zaposlenima čime se obezbeđuje da se procesi izvršavaju na najbolji mogući način.  

Prednosti standardizovanih procesa  

 • Povećava se jasnoća i pouzdanost procesa – standardizovani proces eliminiše potrebu za dodatnim proverama i preispitivanjima; jednom uspostavljen i proveren standard za proveru će uvek biti valjan 
 • Garancija kvaliteta – svi zadaci se izvršavaju na predefinisani i optimizovan način 
 • Povećava se produktivnost – eliminiše se neefikasnost koja nastaje usled nestandardizovanih metoda i tehnika rada, obezbeđuje se kontrola kvaliteta jer se zadaci izvršavaju na isti način   
 • Minimizuju se šanse da će ključni detalji o procesu biti zanemareni 
 • Povećava se zadovoljstvo korisnika 
 • Mogućnost revidiranja izvršenog – standardizovani procesi su transparentni i relativno je jednostavno ispratiti kako smo doneli određenu odluku 

Koraci u standardizaciji procesa 

 1. Analiza procesa – analiziranje načina na koje organizacije izvršavaju procese. Mapiraju se svi načini na koje se određeni proces izvršava u okviru organizacije.  Izvršavanje nekog procesa na različit način mogu izvršavati zaposleni u okviru istog tima ili zaposleni koji rade u istom sektoru ali na različitim geografskim područjima u okviru iste organizacije.  Meri se koliko traju procesi, ko ih izvršava i koliko resursa se troši za njihovo izvršavanje Za zadati cilj u organizaciji, potrebno je istražiti moguće varijacije za sprovođenje a zatim odlučiti koja od njih donosi najveću vrednost uz smanjenje vremena i resursa.  Ova faza je dosta iscrpna jer zahteva detaljne informacije o svim procesima, o načinima njihovog izvršavanja, ovlašćenjima i  procesnoj metrici. 
 2. Projektovanje i implementacija standarda za izvršavanje – definiše se najbolja poslovna praksa za izvršavanje zadataka i ta poslovna praksa će predstavljati standard po kom bi trebalo da rade svi zaposleni. Definišu se kriterijumi na osnovu kojih se mere procesi kao što su: vremensko trajanje za izvršenje procesa, broj grešaka u procesu, koliko je puta proces izvršen u definisanom vremenskom roku itd  
 3. Procena procesa za tačke promene, poboljšanja i eventualne dopune – na osnovu izmerenih performansi proces se prati i proverava se uspešnost njegove primene u orgnizaciji 
 • Primenu potvrđene metodologije;
 • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
 • Precizno modelirane, definisane i standardizovane procese;
 • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
 • Dokumentaciju procesa
 • Mere procesa (SLA, KPI itd.)

Zainteresovani ste za ovu uslugu?