Šta je RPA?

Setite se samo svih onih dosadnih, manuelnih i repetitivnih radnji koje ograničavaju kreativno razmišljanje u organizaciji i predstavljaju radnje koje nijedan zaposleni ne želi da radi. Suština RPA predstavlja projektovanje robota koji bi izvršavao te zadatke tako da se zaposlenima ostavlja više prostora za rad na zadacima koji direktno daju dodatnu vrednost organizaciji. 

Dakle, Robotic process automation (RPA) podrazumeva automatizaciju poslovnih procesa koja integriše ljudsku interakciju sa kompjuterskim sistemom i menja je dizajnirajući robota koji će obavljati poslovne procese u budućnosti. Virtuelni radnici (roboti) repliciraju pravila koja uočavaju u ljudskom radu i na taj način izvršavaju zadatke u IT okruženju.  

RPA je pogodan za primenu u svim vrstama organizacija i ni na koji način nije ograničen industrijom. Svaka organizacija ima svoje potrebe i procese u kojima je moguće eliminisati učešće ljudskog rada. Jedini preduslov jeste da organizacija poseduje procese ponavljajuće prirode; one koji su velikog obima a koji imaju kratak rok za izvršavanje. 

Imali smo priliku da radimo u različitim industrijama i sa različitim kompanijama, počevši od logistike i transporta, informacionih tehnologija, telekomunikacija, pa sve do industrija hrane i pića, bankarstva i mnogih drugih. 

Mi pružamo kompletno rešenje za RPA: analizu RPA, dokaz koncepta, dizajn, implementaciju i isporuku robota. 

Benefiti primene RPA?

  • Smanjenje mogućnosti ljudske greške kao i troškova koji nastaju zbog istih;
  • Virtuelna radna snaga 24 sata dnevno, 365 dana u godini 
  • Mogućnost usmeravanja zaposlenih na zadatke koje stvaraju veću vrednost za organizaciju čime se štede vreme i novac organzacije; 
  • Povećanje produktivnosti i efikasnosti procesa; 
  • Povećanje zadovoljstva zaposlenih koji se oslobađaju izvršavanja monotonih, jednostavnih i repetitivih radnji; 
  • Povećanje nivoa kvaliteta procesa (izlaz iz automatizovanog procesa je uvek isti, korisnik izlaza iz procesa brže dobija taj izlaz čime se eliminišu greške)
  • Ne vrši se izmena postojeće IT infrastrukture organizacije; 
  • Smanjuje swivel chair integration (unošenje istih podataka u dva različita interfejsa čime se duplira posao. Eliminiše se ujedinjenjem interfejsa i podataka). 

RPA PROOF OF CONCEPT

RPA PoC, drugim rečima Proof of Concept, predstavlja fazu testiranja. Po dogovoru sa klijentom, razvijamo metodu ili ideju kako bismo demonstrirali klijentu izvodljivost iste ili kako bismo upoznali klijenta sa mogućnostima RPA tehnologije i na taj način pomogli da istu primene na svoje poslovne sisteme.

RPA radionice

Na našim radionicama, organizacijama najpre dajemo teorijski uvod u to šta je RPA, koji su to sve njegovi benefiti i na koji način se može implementirati u organizaciju. Definišemo korake razvoja i probleme a samim tim i rešenja koja sa sobom nosi primena automatizacije.  Tu smo da odgovorimo na sva pitanja i razrešimo sve potencijalne nedoumice. 

STRATEŠKA AUTOMATIZACIJA

Suštinu strateške automatizacije predstavlja skup aktivnosti koje su usmerene na uštede i povećanja produktivnosti u svim aspektima organizacije. Edukujemo organizacije o benefitima, načinima primene i mogućim uštedama. Identifikujemo probleme koje organizacija ima a koje bi primena automatizacije mogla da reši, pomažemo u postavljanju ciljeva i radimo na njihovom ostvarenju zajedno sa klijentima. 

HIPERAUTOMATIZACIJA

Hiperautomatizacija dopunjuje zastareli način automatizacije procesa integrisanjem veštačke inteligencije, mašinskog učenja i robotske automatizacije procesa. Predstavlja pristup automatizaciji procesa koji integriše alate i tehnologije u kombinaciji sa ljudskim sposobnostima. 

COMPLETE SOLUTION

Pružamo kompletno rešenje za RPA. To predstavlja analizu RPA, dokaz koncepta, dizajn, implementaciju i isporuku robota. Odabir najprikladnijeg alata za RPA i kontinuiranu podršku u go live, uvođenje robotičke fabrike za sve relevantne poslovne procese. Institucionalizovanje RPA kao završnu fazu.

RPA BUSSINESS ANALYST TRAINING

Saznajte više
Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU