RPA PROOF OF CONCEPT

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

RPA PROOF OF CONCEPT

PoC se izvodi na jednom procesu kao primer potencijala sštede i automatizacije u organizaciji. Modeliranje procesa i izbor za RPA tehnologije je prvi korak. Nakon toga radimo na projektovanju, implementaciji i isporuci pilot-robota. Završni deo PoC-a predstavlja obuku za sve uloge tima za robotiku.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da automatizacija poslovnih procesa može pomoći rastu vrednosti organizacije.

ŠTA RADIMO?

  • Modelovanje procesa i TO-BE stanja, kao i selekcija za RPA
  • Projektovanje, programiranje i puštanje u rad Pilot Robot-a
  • Obuke za automatizovani To-Be process

KAKO TO RADIMO?

Pretvaranjem zahteva korisnika i želja u operativne procese iz kojih proističu merljivi rezultati.
Uključivanjem zaposlenih, obukom i podrškom na putu ka optimizovanim i automatizovanim procesima.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU