RPA COMPLETE SOLUTION

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

COMPLETE SOLUTION

Pružamo kompletno rešenje za RPA. To predstavlja analizu RPA, dokaz koncepta, dizajn, implementaciju i isporuku robota. Odabir najprikladnijeg alata za RPA i kontinuiranu podršku u go live, uvođenje robotičke fabrike za sve relevantne poslovne procese. Institucionalizovanje RPA kao završnu fazu.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da automatizacija poslovnih procesa može pomoći rastu vrednosti organizacije.

ŠTA RADIMO?

  • Mapiranje svih procesa AS-IS
  • Izbor procesa najpogodnijih za automatizaciju i TO-BE mape
  • Razvoj Pilot robota
  • Odobravanje i procena daljeg razvoja
  • Projektovanje, programiranje i puštanje u rad robota
  • Dalji razvoj i održavanje robota

KAKO TO RADIMO?

Pretvaranjem zahteva korisnika i želja u operativne procese iz kojih proističu merljivi rezultati.
Uključivanjem zaposlenih, obukom i podrškom na putu ka optimizovanim i automatizovanim procesima.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU