ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

ANALIZA

RPA analiza je prvi deo procesa automatizacije. RPA analiza podrazumeva procenu mogućnosti u organizaciji za automatizaciju. Polazi od analize svih procesa i njihovih potencijala za automatizaciju, a završava se finalnim izborom procesa i pripremom za sledeću fazu PoC (Proof of Concept) za RPA.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da automatizacija poslovnih procesa može pomoći rastu vrednosti organizacije.

ŠTA RADIMO?

  • Procenjujemo RPA potencijal u vašoj organizaciji mapiranjem procesa
  • Razvijamo AS-IS i TO-Be procesne dijagrame sa predlozima poboljšanja
  • Pružamo podršku u pravljenju RPA Business Case
  • Određujemo najoptimalniji model za implementaciju RPA u vašoj organizaciji
  • Pokrećemo Proof of Concept

KAKO TO RADIMO?

Pretvaranjem zahteva korisnika i želja u operativne procese iz kojih proističu merljivi rezultati. Uključivanjem zaposlenih, obukom i podrškom na putu ka optimizovanim i automatizovanim procesima.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU