ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

ŠTA JE

RPA

Robotic process automation (RPA) podrazumeva automatizaciju poslovnih procesa koja integriše ljudsku interakciju sa kompjuterskim sistemom i menja je dizajnirajući robota koji će obavljati poslovne procese u budućnosti. Prednosti izrade robota su izostanak grešaka, brža obrada poslovnih procesa i mogućnost paralelnog rada na više procesa.

01. RPA Analiza

 • Procenite potencijal RPA u vašoj organizaciji
 • Odabir procesa pogodnih za automatizaciju
 • Procena potencijalnih ušteda
 • Podrška u stvaranju studije slučaja za RPA
 • Kreirajte povelje projekta RPA
 • Određivanje operativnog modela koji odgovara vašoj organizaciji Iniciranje i razvoj Poc

02. RPA Proof of Concept

  • Modeliranje i selekcija procesa za RPA
  • Odabir tehnologije za RPA
  • Implementacija i isporuka pilot robota
  • Upravljanje rizikom, problemom i kvalitetom RPA
  • Obuka za sve osnovne robotske uloge u timu

 

03. RPA Complete Solution

  • Analiza pogodnosti za automatizaciju
  • Odabir procesa i tehnologije
  • Dizajn, implementacija i isporuka robota
  • Podrška u uspostavljanju tima za robotiku
  • Stalna podrška tokom go live faze
  • Institucionalizovanje RPA