ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

ŠTA JE

RPA

Setite se samo svih onih dosadnih, manuelnih i repetitivnih radnji koje ograničavaju kreativno razmišljanje u organizaciji i predstavljaju radnje koje nijedan zaposleni ne želi da radi. Suština RPA predstavlja projektovanje robota koji bi izvršavao te zadatke tako da se zaposlenima ostavlja više prostora za rad na zadacima koji direktno daju dodatnu vrednost organizaciji.

Dakle, Robotic process automation (RPA) podrazumeva automatizaciju poslovnih procesa koja integriše ljudsku interakciju sa kompjuterskim sistemom i menja je dizajnirajući robota koji će obavljati poslovne procese u budućnosti. Virtuelni radnici (roboti) repliciraju pravila koja uočavaju u ljudskom radu i na taj način izvršavaju zadatke u IT okruženju.

RPA je pogodan za primenu u svim vrstama organizacija i ni na koji način nije ograničen industrijom. Svaka organizacija ima svoje potrebe i procese u kojima je moguće eliminisati učešće ljudskog rada. Jedini preduslov jeste da organizacija poseduje procese ponavljajuće prirode; one koji su velikog obima a koji imaju kratak rok za izvršavanje.

Imali smo priliku da radimo u različitim industrijama i sa različitim kompanijama, počev od logistike i transporta, informacionih tehnologija, telekomunikacija, pa sve do industrija hrane i pića, bankarstva i mnogih drugih.

01. RPA Analiza

 • Procenite potencijal RPA u vašoj organizaciji
 • Odabir procesa pogodnih za automatizaciju
 • Procena potencijalnih ušteda
 • Podrška u stvaranju studije slučaja za RPA
 • Kreirajte povelje projekta RPA
 • Određivanje operativnog modela koji odgovara vašoj organizaciji Iniciranje i razvoj Poc

02. RPA Proof of Concept

  • Modeliranje i selekcija procesa za RPA
  • Odabir tehnologije za RPA
  • Implementacija i isporuka pilot robota
  • Upravljanje rizikom, problemom i kvalitetom RPA
  • Obuka za sve osnovne robotske uloge u timu

 

03. RPA Complete Solution

  • Analiza pogodnosti za automatizaciju
  • Odabir procesa i tehnologije
  • Dizajn, implementacija i isporuka robota
  • Podrška u uspostavljanju tima za robotiku
  • Stalna podrška tokom go live faze
  • Institucionalizovanje RPA