MODELIRANJE PROCESA

Šta je modeliranje procesa? 

Modeliranje poslovnih procesa pomaže da se jasno i nedvosmisleno definišu poslovni procesi grafičkim prikazom i da se omoguće analiza, optimizacija, standardizacija i automatizacija poslovnih procesa. Na osnovu izrađenog modela trenutnog stanja (AS – IS)  projektuje se buduće stanje (TO – BE stanje).  

Model procesa omogućava vizualizaciju poslovnih procesa kako bi organizacije bolje razumele svoje interne poslovne procedure, kako bi se njima upravljalo i kako bi se učinile efikasnijim. Modeliranje procesa predstavlja vitalnu komponentu automatizacije procesa, jer je neophodno najpre kreirati model procesa kako bi se definisali zadaci i optimizovao tok posla pre nego što se pređe u proces automatizacije.

Kako modelujemo procese? 

Modeliranje poslovnih procesa vršimo u softveru Bizagi koji predstavlja jedan od najpriznatijih softvera za modeliranje poslovnih procesa. Korišćenjem BPMN 2.0 standarda kao i smernica za modeliranje poslovnih procesa, sposobni smo da analiziramo, modeliramo i automatizujemo i najkompleksnije poslovne procese koji kroz detaljne procesne mape uključuju celokupnu procesnu logiku. Pored softvera Bizagi, u zavisnosti od potreba i preferencija klijenata, koristimo i druge alate za modeliranje procesa poput IBM Blueworks-a, ARIS-a, draw.io itd. Sve relevantne predloge za poboljšanja dokumentujemo i tako dokumentovane predlozi zahtevaju da budu odobreni od strane zainteresovanih strana.  

Značaj modelovanja procesa

  • Predstavlja prilike za kreiranje većih promena u poslovnim procesima 
  • Predstavlja polaznu osnovu za kontinualna poboljšanja unutar organizacije otkrivanjem uskih grla i širokih mesta 
  • Postavlja temelj za optimizaciju procesa time što na osnovu mapiranog procesa (trenutnog stanja sistema) otkriva mogućnosti za analizu i pronalaženje najbolje moguće poslovne prakse 
  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Precizno modelirane i definisane procese;
  • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
  • Dokumentaciju procesa
  • Mere procesa (SLA, KPI itd.)

Zainteresovani ste za ovu uslugu?