MODELIRANJE PROCESA

O USLUZI

Modeliranje poslovnih procesa vršimo u softveru Bizagi koji predstavlja predstavlja jedan od najpriznatijih softvera za modeliranje poslovnih procesa. Korišćenjem BPMN 2.0 standarda kao i smernica za modeliranje poslovnih procesa, sposobni smo da modeliramo i najkompleksnije poslovne procese koji kroz detaljne procesne mape uključuju celokupnu procesnu logiku. Pored softvera Bizagi, u zavisnosti od potreba i preferencija klijenata, sposobni smo za modeliranje procesa i u drugim softverima poput IBM Blueworks-a, ARIS-a, draw.io itd.

  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Precizno modelirane i definisane procese;
  • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
  • Dokumentaciju procesa
  • Mere procesa (SLA, KPI itd.)

Zainteresovani ste za ovu uslugu?