ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

RPA Biznis analitičar osnovna obuka

Biznis analitičar predstavlja jednu od ključnih uloga u procesu automatizacije. Ova obuka je namenjena osnovnom sagledavanju posla Biznis analitičara (BA) za RPA implementaciju. Nakon ove obuke polaznici će biti sposobni da urade osnovnu procenu pogodnosti procesa za automatizaciju.

RPA Biznis analitičar napredna obuka

Obuka za Biznis analitičara (napredni nivo) za RPA predstavlja osposobljavanje biznis analitičara da potpuno ovladaju tehnikama i alatima za analizu RPA procesa i pripremu istih za automatizaciju. Kroz primere iz prakse i radionice polaznici sagledavaju sve delove procesa analize i podrške razvoju automatizovanog procesa.