PROCESI

Mapiranje procesa

Mapiranje procesa predstavlja prvu i nepohodnu aktivnost kako bismo optimizovali procese i ostvarili poboljšanja. BPMN 2.0 je najpriznatija metodologija za mapiranje procesa. Obuka će dati odgovore na pitanja na koji način da upotrebite BPMN 2.0, kako da pravilno mapirate procese, koja pitanja da postavljate, koje druge alate da koristite.

Optimizacija procesa

Obuka za optimizaciju procesa sastoji se od velikog broja radionica kojima se podiže nivo znanja polaznika u domenu optimizacije. Mapiranje procesa kao prva faza pokriveno je BPMN 2.0 metodologijom, dok se alati i tehnike za optimizaciju radu u drugog dana obuke. Pored Lean metodologije, polaznici na obuci stiču znanja iz alata koji mogu da pomognu uspešnoj optimizaciji. Menadžement promena predstavlja poslednju fazu obuke, jer svaka optimizacija predstavlja promenu načina rada i vrlo je kompleksna za sprovođenje.