LEAN SIX SIGMA

01. Lean VSM – Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti

VSM predstavlja specijalni tip dijagrama toka procesa koji se zasniva na principima koncepta LEAN SIX SIGMA (pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti). Osnovna svrha ovog pristupa je da prikaže i unapredi tokove informacija i resursa, identifikuje i poveže sve aktivnosti vezane za poboljšavanje sistema, omogući organizacijama da uoče otpad-gubitke (iz procesa) i definišu planove za njihovo otklanjanje. Takođe, uključuje aktivnosti za obradu podataka od klijenta i definiše akcije za transformaciju proizvoda na putu do kupca.

02. Lean Six Sigma, YB (yellow belt)

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt).

03. Lean Six Sigma, GB (green belt)

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt).

04. Lean Six Sigma, BB (black belt)

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt). Cilj je upoznavanje i sticanje veštine za učestvovanje u primeni LEAN SIX SIGMA metode u sopstvenoj organizaciji. LEAN SIX SIGMA BB (black belt) se bazira na unapređenju poslovnih procesa.

05. KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa

KAIZEN predstavlja koncept kontinuiranog unapređenja poslovanja, zasnovan na primeni više tehnika, metoda i alata, baziran na pozitivnoj praksi. Primenjuje se u svim oblastima i na svim nivoima, nezavisno od industrije. Kompanije koje primenjuju KaiZen pristup ostvaruju vrhunske rezultate. Kurs je zasnovan na sintezi teoretskih (30%) i praktičnih (70%) elemenata, sa ciljem da se prenesu i kod polaznika razviju primenljiva praktična znanja i veštine. Specifični cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene Kaizen alate I tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji. Cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene KaiZen alate i tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji.

06. Customer Centrality Expert Practical Workshop Lvl3

Kurs Customer Centrality Workshop zasniva se na praktičnom primeru, na kome je objašnjeno kako razviti Customer Centrality Engine. Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli znanja i veštine za razvoj customer mirror map i identifikaciju interaktivnih dodirnih tačaka. Osnovni cilj je osposobljavanje polaznika kursa za korišćenje metodologije i alata na realnim studijama slučaja.

07. Lean Startup Expert Practical Workshop Lvl3

Lean Startup Workshop se zasniva na praktičnom primeru, na kome je objašnjeno kako razviti i testirati nove ideje.

Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli veštine da testiraju ideje u ranim fazama razvoja MVP-a.

Osnovni cilj je osposobljavanje polaznika za korišćenje metodologije i alata na realnim studijama slučaja.

08. Lean Sigma Expert Project Simulation Lvl3

Lean Startup Workshop se zasniva na praktičnom primeru, na kome je objašnjeno kako razviti i testirati nove ideje.

Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli veštine da testiraju ideje u ranim fazama razvoja MVP-a.

Osnovni cilj je osposobljavanje polaznika za korišćenje metodologije i alata na realnim studijama slučaja.