LEAN SIX SIGMA

Lean Six Sigma, YB (Yellow belt)

Načinite prvi korak u svet Lean Six Sigme

Lean Six Sigma GB (Green belt)

Unapredite svoju karijeru i zajedno sa ostalim LSS praktičarima budite predvodnik promena u organizacijama

Lean Six Sigma, BB (Black belt)

Naučite kako se realizuju projekti unapređenja procesa na najvišem nivou koristeći Lean Six Sigma metode i alate

Lean Thinking

Upoznajte se sa osnovnim pojmovima i konceptima Lean Six Sigme

Lean Expert

Naučite kako da koristite širok spektar alata tako da uvidite i rešite osnovne uzroke bilo kog problema