DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost – Standard ISO 26000 i modeli društvene odgovornosti organizacija

Obuka obuhvata izučavanje modela i koncepata iz oblasti društvene odgovornosti organizacija. Oblikovana je u skladu sa strukturom standarda ISO 26000 – Smernice za društvenu odgovornost. Ovaj standard na sveobuhvatan i praktičan način pruža pomoć svim organizacijama da otkriju koja su polja za njih ključna u pogledu društvene odgovornosti i na koji način mogu postići poboljšanja. Standard je koncipiran na način da posluži kako organizacijama kojima je bavljenje društvenom odgovornošću relativno novo, tako i onim organizacijama koja su dostigle visok nivo zrelosti po tom pitanju.

Društvena odgovornost kao suština strategije organizacije 

Obuka pruža odgovore na pitanje na koji način društvenu odgovornost postaviti kao centar strategije organizacije koja treba da podstakne održivost. Praktični alati za primenu u sklopu nekoliko radionica, uticaće na povećanje kapaciteta polaznika za primenu nove strategije.