AUTOINDUSTRIJA

FMEA

FMEA je metodа kojа se koristi zа procenu nаčinа i efekаtа potencijаlnih otkаzа podsistemа, sklopovа, komponenti ili funkcijа u sistemu. FMEA je induktivnа, timskа metodа kojа zаhtevа vreme i dobro poznаvаnje sistemа koji se аnаlizirа. Cilj metode je identifikovаnje mogućih otkаzа koji mogu nepovoljno uticаti nа pouzdаnost celog sistemа.

Krаtkoročno, FMEA dаje listu potencijаlnih otkаzа i identifikuje ozbiljnost njihovih efekаtа i određuje prioritet аkcijа korekcije. Dugoročno FMEA rаzvijа kriterijum zа plаnirаnje testirаnjа sistemа; obezbeđuje dokumentаciju zа buduće аnаlize pouzdаnosti u slučаju izmene dizаjnа sistemа; obezbeđuje osnovu zа plаnirаnje održаvаnjа; obezbeđuje osnovu zа kvаlitаtivnu i kvаntitаtivnu аnаlizu pouzdаnosti sistemа.

Cilj obuke je upoznavanje i obučavanje polaznika za primenu FMEA analiza.

VDA 6.3 Procesni audit – Zahtevi standarda 

VDA 6.3 je procesno orijentisan standard za provere, koji je namenjen proceni, analizi i unapređenju raznovrsnih metoda kontrole u proizvodnim procesima. Obuka pomaže da se razume sam proces sprovođenja provere i nudi smernice za dalje korišćenje VDA 6.3 standarda

Analiza mernog sistema (MSA, GR&R)

Analiza mernih sistema (MSA ili GR&R) je metoda kojom testiramo kredibilitet rezultata dobijenih u okviru merenja i kontrolisanja, kako bismo ustanovili kolika je procenjena greška merenja samog operatera ili merno kontrolne opreme. Takođe, merimo i da li je ta greška dovoljno mala da možemo sa poverenjem nastaviti sa korišćenjem rezultata i daljom statističkom analizom.

Statistička kontrola procesa (SPC)

SPC (Statistic Process Control) je deo osnovnog paketa i jedan od Core tools autoindustrije. Procesni koraci počinju FMEA metodom kojom izdvojimo specijalne karakteristike, kontrolnim planovima postavimo kontrole, uključujući merenja i kontrolisanja, a onda SPC metodama obrađujemo dobijene rezultate, da bismo ustanovili sposobnost i stabilnost procesa. Sa druge strane, Six Sigma metoda, takođe, podrazumeva jaku statistiku, kakvu donosi SPC metoda.

Problem Solving

Problem solving je formalni zahtev standarda IATF 16949. Metoda kompanije FORD, pod nazivom G8D je najčešće primenjivana. To je razlog da se ova metoda u treningu najviše obrađuje, uz poređenja sa drugim sličnim metodama, uključujući Six Sigma i mnoge druge.