STATISTIČKA KONTROLA PROCESA (SPC)

BENEFITI

 • Praktične radionice za utvrđivanje teorijskog znanja stečenog tokom kursa
 • Veštine konstruisanja i tumačenja različitih kontrolnih grafikona
 • Procena stabilnosti i sposobnosti poslovanja

KOME JE NAMENJENA?

Svima koji žele da primene metode statističke kontrole procesa u sopstvenim organizacijama

KOMPETENCIJE

 • Razumevanje SPC i osnovnih statističkih koncepata
 • Razumevanje različitih tipova kontrolnih grafikona i definisanje ograničenja
 • Razumevanje koncepata kontrole procesa i mogućnosti procesa
 • Razumevanje tipova SPC softvera kao što je Minitab

AGENDA

 • Osnove SPC;
 • Veze SPC i FMEA i CP;
 • Veze SPC i MSA;
 • Veze SPC i Six Sigma;
 • Histogram, Cp, Cpk pokazatelji, Radionica;
 • X karte, ppm, DPMO;
 • Radionica atributivna;
 • Radionica kontinuarna.

Do 12 polaznika

 • On-site
 • Online

1 dan

Zainteresovani ste za ovu obuku?