STARTEGIJA ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJE

O OBUCI

Koja je najbolja strategija održivosti organizacije? Šta je potrebno meriti kako bismo znali da smo na pravom putu? Kako povezati sve u jednu celinu? Ovo su neka od pitanja na koje ova obuka daje odgovore. Koncipirana je da kroz praktičan rad polaznici steknu neophodna znanja da formiraju strategiju odživosti organizacije i primene je u praksi.

Strategija održivosti organizacije podrazumeva strateško upravljanje organizacijom takvo da ona bude sposobna da ostvari svoju viziju, a da na tom putu ostavi mogućnost budućim generacijama da ostvaruju njenu viziju, uzimajući u obzir sve zainteresovane strane.

Nakon obuke, polaznici će steći znanje da:

 • Definišu stragegiju;
 • Definišu KPI i načine za njihovo praćenje;
 • Operativno primene definisanu strategiju;
 • Povećaju verovatnoću održivosti organizacije.
 • Šta je strategija;
 • Kako prevesti strategiju u operativne aktivnosti;
 • Šta su indikatori, kako da ih definišemo i merimo;
 • Model održivosti;
 • Kako formirati održivi sisitem;
 • Monitoring sistema kao model za donošenje odluka;
 • Kako ostvariti najbolje rezultate;
 • Radionice.
 • On-site
 • Online

Zainteresovani ste za ovu obuku?