PROBLEM SOLVING

BENEFITI

 • Razumevanje osnova A3 i G8D, njihove svrhe, prednosti i uloga u Lean organizaciji
 • Razumevanje načina na koji se G8D i A3 koriste kao alati za rešavanje problema
 • Razumevanje strategija za uspešno korišćenje A3 i G8D

KOME JE NAMENJENA?

Svakome ko je zainteresovan da sazna kako A3 i G8D pristupi rešavanju problema mogu da podrže Lean inicijative unutar neke organizacije kao i svima kojima je potreban podsetnik na koji način ti principi funkcionišu.

KOMPETENCIJE

 • Rešavanje problema putem Problem solving metodologija;
 • Razumevanje osnova Lean i Six Sigma koncepta;
 • Dostizanje veštine za samostalno primenjivanje G8D i A3 metoda u sopstvenoj organizaciji

AGENDA

 • Osnove problem solving
 • Lean i problem solving
 • Poređenja japanskog pristupa, G8D i Six Sigma;
 • Koraci G8D
 • Koraci A3
 • Radionice

Do 12 polaznika

 • On-site
 • Online

2 dana

Zainteresovani ste za ovu obuku?