OPTIMIZACIJA PROCESA

BENEFITI

 • Omogućava da sistem neometano funkcioniše, da se greške identifikuju i otklone pre nego što eskaliraju tako da upravljanje njima postane složenije 
 • Omogućava organizaciji da postane konkurentnija na tržištu neprestanim unapređivanjem poslovnog sistema.
 • Povećanje profitabilnosti, veće zadovoljstvo korisnika, bolja iskorišćenost resursa i zagarantovan kvalitet. 

KOME JE NAMENJENA?

Zaposlenima koji su (ili će biti) direktno uključeni u unapređivanje procesa i performansi organizacije

KOMPETENCIJE

 • Primena potvrđene metodologije;
 • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
 • Precizno modeliranje, definisanje i optimizacija procesa;
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja;
 • Dokumentacija procesa
 • Merenje procesa (SLA, KPI itd.)

AGENDA OBUKE

 • Analiziranje trenutnog stanja procesa
 • Kreiranje vaše prve procesne mape – upotreba BPMN 2.0 standarda, kreiranje AS-IS procesnog dijagrama, elementi procesnih mapa
 • Pojam optimizacije procesa
 • Alati i tehnike za optimizaciju rada
 • Menadžment promena

Do 12 polaznika

 • On-site
 • Online

2 dana

Zainteresovani ste za ovu uslugu?