OPTIMIZACIJA PROCESA

O USLUZI

Optimizacija procesa predstavlja širok koncept kojem mi pristupamo postepeno i temeljno. Preduslov za procesnu optimizaciju jeste detaljno modeliran poslovni proces koji ne ispunjava postavljena očekivanja. Na putu ka njegovoj optimizaciji koristimo set LEAN alata kako bi pronašli uzrok problema, uspostavili novi proces i definisali ključne indikatore performansi za njegovo praćenje i kontrolu.

  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Precizno modelirane, definisane i optimizovane procese;
  • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
  • Dokumentaciju procesa
  • Mere procesa (SLA, KPI itd.)
  • On-site
  • Online

Zainteresovani ste za ovu uslugu?