RPA BIZNIS ANALITIČAR OSNOVNA OBUKA

KOME JE NAMENJENA?

Svima koji žele da naprave svoje prve korake u karijeri kao biznis analitičari i da steknu dodatna znanja i iskustvo u domenu robotske automatizacije procesa.

BENEFITI

 • Znanje potrebno za analizu procesa i pripremu za RPA;
 • Veština intervjuisanja u kontekstu biznis analize sa ciljem dobijanja pravih informacija o proces
 • Mogućnost jasnog određivanja procesa pogodnih za automatizaciju;
 • Sposobnost uvezivanja više informacija iz organizacije u jednu celinu za RPA.
 • Dostizanje većih paketa u odnosu na biznis analitičare iz ostalih sektora
 • Povećanje kompetentnosti na tržištu rada uvođenjem „digitalne radne snage“

AGENDA

 • Šta je RPA;
 • Osnovni koraci biznis analize;
 • Alati i tehnike biznis analize;
 • Tehnika intervjuisanja vlasnika procesa;
 • Dokumenta koja prate RPA biznis analizu;
 • Objašnjenje procesa RPA analize i šta biznis analitičar treba da isporuči;
 • Radionice;

Do 12 polaznika

 • On-site
 • Online

2 dana

Zainteresovani ste za ovu obuku?