BALANCED SCORECARD

O OBUCI

Balanced Scorecard je jedan od najpriznatijih modela za implementaciju strategije i merenje performansi preduzeća. Razvijen je od strane harvardskih profesora R. Kaplana i D. Nortona. Sastoji se iz četiri perspektive: finansije, odnos sa kupcima, interni procesi, učenje i rast.

Na ovom kursu polaznici će naučiti kako da strategiju svoje kompanije prevedu u jasno merljive performanse, kako da definišu indikatore performansi procesa, kako da mere definisane indikatore, kako da povežu BSC u jednu celinu, kako da „spuste“ strategiju do najnižih pozicija u organizaciji, na koji način da upravljaju kontinualnim i održivim unapređenjem, koje nadogradnje osnovnog BSC modela postoje i koja su ograničenja u primeni.

Kurs je namenjen rukovodiocima na svim nivoima u organizaciji, svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim tehnikama planiranja i rešavanja problema, odnosno postavljanjem ciljeva i onima koji žele da nauče da procenjuju odnos prema promenama i formiraju lične planove u skladu sa kompanijskim ciljevima.

Po završetku kursa, polaznici stiču :

 • Znanje kako koristiti jedan od najpriznatijih svetskih alata za implementaciju strategije;
 • Umeće postavljanja indikatora za performanse procesa;
 • Mogućnost da jasno definišu ciljeve za ostvarenje strategije;
 • Sposobnost uvezivanja organizacije u jednu celinu.

 

 • Šta je Balanced scorecard i čemu služi;
 • Kako prevesti strategiju na operativne ciljeve;
 • Šta su indikatori, kako se definišu i kako ih merimo;
 • Perspektiva učenja i rasta;
 • Perspektiva internih procesa;
 • Perspektiva odnosa sa kupcima;
 • Finansijska perspektiva;
 • Dodatne perspektive;
 • Kako sve uvezati u jednu celinu;
 • Praćenje parametara na osnovu BSC metode;
 • Kako do boljih rezultata.

 

 • On-site
 • Online

Zainteresovani ste za ovu obuku?