ANALIZA MERNOG SISTEMA (MSA, GR&R)

BENEFITI

 • Razumevanje terminologije koja se koristi prilikom analize mernih sistema (MSA)
 • Kako se GR&R studije mogu koristiti za kvantifikaciju preciznosti mernog sistema
 • Sposobnost procene performansi mernih sistema pomoću ključnih standardnih metrika
 • Opisivanje statističkih svojstava mernih sistema

KOME JE NAMENJENA?

Menadžerima kvaliteta, inženjerima kvaliteta i laboratorijskim tehničarima, kao i svima koji su odgovorni za planiranje, korišćenje i održavanje mernih sistema.

KOMPETENCIJE

 • Upoznavanje sa metodom MSA;
 • Uključivanje u konkretnu primenu GR&R metode kroz radionice;
 • Dostizanje veština za samostalno primenjivanje GR&R metode u sopstvenoj organizaciji.

AGENDA

 • Šta je to MSA?;
 • MSA i GR&R;
 • Tačnost i preciznost;
 • MSA i Minitab, Excel;
 • MSA atributivno;
 • Radionica;
 • MSA kontinualno;
 • Radionica.

Do 12 polaznika

 • On-site
 • Online

1 dan

Zainteresovani ste za ovu obuku?