O NAMA

ZAŠTO

POSTOJIMO

Verujemo da poslovanje možemo učiniti jednostavnijim i time uvećati njegovu vrednost.
Na taj put idemo zajedno.

TIM

dr Ivan Pribićević

Direktor

Biografija

Ivan Pribićević je doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na kome je završio i master studije u oblasti upravljanja kvalitetom. Na Fakultetu političkih nauka završio je i master studije u oblasti međunarodne politike. Poseduje Executive MBA diploma Quantic Business School. Sertifikovan je Lean Six Sigma Black Belt in industry (TLSSC), kao i sertifikovan IATF 16949:2016 TÜV SÜD trener. Realizovao je više od 300 provera sistema menadžmenta, obučio preko 2.000 ljudi iz oblasti sistema menadžmenta. Auditor je sertifikacionog tela TÜV SÜD i TMS za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001/ISO 45001 i TÜV SÜD Evaluation trener za nove verzije standarda ISO 9001 i ISO 14001. Sertifikovan je UiPath Business Analyst i Solution Architect za Robotic Process Automation. Gostujući je predavač na Fakultetu organizacionih nauka na predmetu Sistem kvaliteta. Takođe je i alumnista Beogradskog centra za političku izuzetnost (BFPE). Član je Srpske asocijacije menadžera od 2012. godine, a od 2013. godine je u upravljačkom timu sekcije mladih perspektivnih lidera – SAMPLE, čiji je tim lider od 2015. godine. Godine 2020. Srpska asocijacija menadžera dodelila mu je priznanje “Mladi menadžer godine”. Naredne godine bio je polaznik akademije Srpske asocijacije menadžera “Lideri za 21. vek”. Objavio je više naučnih radova na temu strateškog upravljanja, upravljanja kvalitetom, sistema obrazovanja i sl. Obavljao je funkciju direktora sektora za strategiju i razvoj u Zavodu za udžbenike od 2011. godine. Radio je kao proveravač za standarde sistema menadžementa u sertifikacionom telu YUQS. Od 2014. godine bio je na poziciji menadžera za razvoj biznisa u kompaniji TMS CEE, partnera kompanije TÜV SÜD. Od 2018. godine vlasnik je i direktor kompanije Simplify Consulting.

Natalija Jovičić-Zarić

Head of Management Systems

Biografija

Natalija Jovičić Zarić više od 20 godina bavi se sistemima menadžmenta, organizacijom procesa, akreditacijom tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela za proizvode, sisteme menadžmenta i osobe). Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti proizvodnog mašinstva. Na istom fakultetu odbranila je i magistarsku tezu u oblasti organizacije. Osim sticanja iskustva u industrijskom sektoru, obavljala je dugi niz godina funkciju pomoćnika direktora za sisteme menadžmenta i razvoj u Akreditacionom telu Srbije (ATS). Tokom rada u ATS aktivno je učestvovala u radu evropske organizacije za akreditaciju (EA), između ostalog i kao predsedavajući EA Laboratorijskog komiteta. Na poziciji koordinatora za razvoj u kompaniji TMS CEE partnera kompanije TÜV SÜD bila je od 2014. godine. U tom periodu radila je i kao auditor sertifikacionog tela TÜV SÜD. Realizovala je veliki broj sertifikacionih provera, kao i ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti u postupcima akreditacije. Učesnik je velikog broja međunarodnih projekata iz oblasti sistema menadžmenta i akreditacije. Aktivno je učestvovala i organizovala niz obuka u oblasti sistema menadžmenta, kao i obuka za ocenjivače za potrebe akreditacije (obuke za ocenjivanje prema seriji standarda ISO/IEC 17000). Završila je 2018. godine obrazovni program za Project Management na Business Academy. U kompaniji Simplify Consalting od 2021. godine rukovodi odeljenjem koje se bavi konsaltingom u delu sistema menadžmenta.

Marko Pantić

Head of RPA and Process department

Biografija

Marko Pantić, master inženjer organizacionih nauka, završio je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru upravljanje kvalitetom i standardizacija. Sertifikovan je interni revizor za standarde SRPS ISO 9001: 2015 i SRPS ISO 14001: 2015 i sertifikovan je UiPath poslovni analitičar i arhitekta rešenja za automatizaciju robotskih procesa. Aktivan je korisnik MS Office i drugih alata poput PowerDesigner, Bizagi, IBM Blueworks. Angažovan je na 50+ konsultantskih projekata u zemlji i inostranstvu na projektima analize i implementacije robotske procesne automatizacije u kompanijama Delta Holding, Kuehne-Nagel, Manpower itd., analize i optimizacije procesa kroz primenu LEAN alata na projektima u više različitih kompanija u bankarskoj, retail i elektronskoj industriji, kao i projektima implementacije i održavanja sistema menadžmenta u kompanijama Termovent, Enjoy.ing, Regent Lighting, Ametek itd.

Danilo Barjaktarević

Izvršni direktor Simplify Consulting Spain

Biografija

Danilo Barjaktarević, ekonomista, diplomirao je na Visokoj školi strukovnih studija za ekonomiju i upravu, RnB koledž, Univerzitet u Beogradu.

Svoje poslovno iskustvo sticao je tokom proteklih deset godina u kompanijama Celonis, Insight Technology Solutions, Kuehne + Nagel i NCR Corporation. Kao Head of Engeneering Operations u Celonisu bio je zadužen za planiranje kapaciteta i strategiju zapošljavanja u odeljenjima za proizvodnju i inženjering. Implementirao je najinventivnije i najefikasnije okvire u zapošljavanju i finansijama, fokusirajući se na povećanje produktivnosti i iskorišćenosti. Bio je, takođe, zadužen za kreiranje i unapređenje globalnih operativnih strategija. Kao Senior Operations Manager u kompaniji Insight Technology Solutions kreirao je i otvorio Centar izvrsnosti u Madridu, gde je direktno sarađivao sa HR, pravnim i drugim odeljenjima. Između ostalih aktivnosti, implementirao je procedure, alate, standarde i smernice za uspešan poslovni model. U Kuehne + Nagelu, kao Shared Service Centre Hosted Senior Manager, prvenstveno se fokusirao na RPA i automatizaciju, podstičući smanjenje troškova i povećanje produktivnosti. Bio je odgovoran za YTY ciljeve i tranziciju ka outsourcing-u poslovnih procesa. Istovremeno, radio je kao vodeći konsultant za kontrolu kvaliteta i interni revizor.

Kao Service Operation Center Senior Supervisor u NCR-u, bio je zadužen za aktivnosti upravljanja u reaktivnim i proaktivnim servisima, sa velikim brojem različitih tehnologija u domenu servisnih deskova. Takođe, upravljao je dobavljačima, i njihove KPI-eve i SLA usklađivao sa postavljenim ciljevima unutar poslovnih jedinica. Bio je odgovoran za kontinuirano poboljšanje i razvoj poslovanja, upravljanje performansama i kreiranje modula za oporavak od katastrofe.

U Simplify Consulting-u zaposlen je od 2018. godine, kao revizor i eksterni konsultant. Izvršio je više od 15 ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 provera u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Od 2022. godine je izvršni direktor Simplify Consulting Spain.

Bojana Jovanović Lazić

MS Expert

Biografija

Bojana Jovanović Lazić doktorirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu sa temom energetski menadžment. Na istom fakultetu završila je master i osnovne studije iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Autor je više desetina naučnih radova, među kojima su i oni objavljeni u vodećim međunarodnim časopisimaUčestvovala je u izradi publikacija Instituta za standardizaciju Srbije i Privredne komore Srbije. Bila je angažovana na projektima implementacije standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 u građevinskoj industriji. U periodu od 2011. do 2022. godine, radno iskustvo, na poziciji naučnog saradnika, sticala je u elektronskoj industriji, u kompaniji IRITEL a.d. Beograd, gde je učestvovala u održavanju integrisanog sistema menadžmenta i u internim proverama. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu radila je kao saradnik na katedri za Menadžment kvaliteta i standardizaciju u periodu od 2013. do 2016. godine. U kompaniji Simplify zaposlena je od 2022. godine na poziciji konsultanta za menadžment sisteme.

Aleksandar Mićašević

MS Expert

Biografija

Aleksandar Mićašević, master inženjer menadžmenta, diplomu je stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru inženjerski menadžment. Od 2013. do 2021. godine radio je na poziciji saradnika za standarde i samostalnog inženjera za implementaciju menadžment sistema i CE znak u kompaniji Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC) iz Novog Sada. Osim toga, u istom periodu obavljao je poslove predstavnika rukovodstva za kvalitet i konsultanta u kompaniji CETA-Consulting iz Novog Sada. Eksterni je saradnik sertifikacionog tela Pancert iz Novog Sada, za poslove ocenjivanja sistema menažmenta kvalitetom, konsultantskih kompanija GFA South East Europe d.o.o. i Istraživačkog i tehnološkog centra. Bio je član tima za akreditaciju prvog Sertifikaciong tela za sertifikaciju osoba (ISO 17024) u oblasti bezbednosti hrane u Republici Srbiji. Od 2018. godine vlasnik je Agencije za konsalting i inženjering CEMS Consulting.

Učestvovao je u implementaciji, unapređenju i internim proverama sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 17025, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001 i IFS Logistic) u više od 40 kompanija od kojih su značajnije iz oblasti prehrambene (prerada žitarica i suncokreta, prerada voća i povrća, industrija mesa, proizvodnja keksa i dr.), metalske, uslužnih (inženjerska delatnost, transport i dr.) i javno-komunalnih delatnosti.

Bio je član timova koji su učestvovali u više domaćih i međunarodnih projekata usaglašavanja tehničkih prozvoda sa zahtevima EU Direktiva (Mašine, Eko-dizajn i Energetsko označavanje), harmonizovanih standarda i domaće regulative. Član je Saveza inženjera i tehničara Srbije od 2014. godine, Američkog društva za kvalitet (ASQ) od 2015. godine, a od 2016. nalazi se u bazi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Osim ovoga, učestvovao je u organizaciji 5 velikih domaćih i međunarodnih konferencija u oblasti biznisa, konkurentnosti i održivog razvoja. Sa Simplify Consulting kompanijom sarađuje od 2021. godine na poziciji eksperta za menadžment sisteme.

Dragan Stojanović

MS Expert

Biografija

Dragan Stojanović, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, poslednjih 11 godina vodeći  je eksterni auditor. Registrovani je vodeći ocenjivač IFS Food, BRC Food, ISO 9001, HACCP, Global GAP. Registrovani je tehnički ekspert ISO 22000. Tokom cele svoje karijere aktivno je bio uključen kako u upravljanje i rukovođenje sistemima menadžmenta u različitim kompanijama, tako i u ocenjivanje prema različitim standardima čime je počeo da se bavi 1998. godine u kompaniji YUQS, Beograd kao ocenjivač ISO 9001. Karijeru je započeo u laboratoriji za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Jugoinspekt Beograd u zavodu Topčider, gde je 4 godine obavljao i funkciju šefa laboratorije. Nakon toga karijeru nastavlja u industriji hrane u nekoliko kompanija (Delyug, Beograd; Fresh&Co, Subotica; Polimark, Beograd; Fruvita, Beograd, Iceberg Salat Centar, Beograd), gde je stekao bogato iskustvo u različitim granama prehrambene industrije. Od 2007. godine vlasnik je agencije za menadžment i konsalting koja se pretežno bavi konsaltingom u oblasti implementacije i unapređenja sistema menadžmenta.

Bojana Lukić

Senior Business Analyst

Biografija

Bojana Lukić je master inženjer na Fakultetu organizacionih nauka, smer menadžment kvaliteta i standardizacija. Sertifikovan je interni proveravač za standard SRPS ISO 9001:2015. Sertifikovan je biznis analitičar za RPA. Nakon studija, 2017. godine bila je angažovana kao konsultant za implementaciju standarda SRPS ISO 9001:2015 u kompaniji Trgometal. U kompaniji Compact MM Trade, iste godine, angažovana je, takođe, kao konsultant za implementaciju standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015. Tokom 2018. godine, radila je kao Junior Business Analyst u kompaniji Kuehne+Nagel na projektu robotske procesne automatizacije. Takođe, kao analitičar, bila je angažovana u kompaniji ManPower Group na projektu procene potencijala automatizacije procesa. U kompaniji Simplify zaposlena je od 2019. godine. Trenutno je na poziciji Senior Business Analyst.

Tamara Svorcan

Lead Business Analyst

Biografija

Tamara Svorcan je master inženjer Fakulteta organizacionih nauka, na kome je završila master studije u oblasti upravljanja projektima i investicijama. U kompaniji Simplify Consulting zaposlena je od 2020. godine. Od tada, učestvovala je kao Business Analyst u projektima optimizacije procesa u kompanijama Schneider Electric, METRO, Delamode, ABL, Algotech, Ibis Solutions, Tetragon, Unicredit Banka, OTP Banka, NLB Banka, Tirana Banka, Elixir Group, i projektima robotske procesne automatizacije u kompanijama Syneos Health, Wiener Städtische, Delta Transportni Sistem, OTP Osiguranje, Triglav osiguranje, kao i projektima biznis analize sistema u klinici Colić. Radila je na implementaciji standarda ISO 9001 i ISO 27001 u kompaniji Delamode i implementaciji ISO 27001 u kompaniji Rendered Text. Trenutno je na poziciji Lead Business Analyst.

Danka Stojanović

Business Analyst

Biografija

Danka Stojanović, diplomirani inženjer organizacionih nauka, osnovne studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Operacioni menadžment. Trenutno je student master studija Fakulteta organizacionih nauka na smeru Marketing inženjering i komunikacije. Angažovana na projektu implementacije i integracije standarda IS0 9001:2015 u kompaniji „Enjoy.ing“. Takođe, učestvovala na projektu implementacije i integracije standarda ISO 45001:2018 u sistem organizacije „Smurfit Kappa Avala Ada“. Angažovana na projektima optimizacije poslovnih procesa u kompaniji „M2Communications“, kao i mapiranja, modeliranja i dokumentovanja poslovnih procesa kompanije „Vinarija Čoka“. Sertifikovan korisnik alata Bizagi za modeliranje poslovnih procesa. UiPath sertifikovan Business Analyst za Robotic Process Automation.

Iva Ranković

RPA Analyst

Biografija

Iva Ranković, diplomirani inženjer organizacionih nauka, osnovne studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru menadžment kvaliteta i standardizacija. U kompaniji Simplify zaposlena je od 2021. godine. Kao junior konsultant za menadžment sisteme radila je na održavanju sistema menadžmenta za standarde SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 u Jovšić Printing Centru u Beogradu. Nakon toga, bila je angažovana na projektima poslovne analize za implementaciju ERP-a, kao Junior Business Analyst u kompanijama Elixir Group i Energynet. Na istoj poziciji radila je na projektima postavljanja strateškog modela poslovanja i optimizacije poslovnih procesa u kompaniji Dragon Maritime. Na poziciji RPA Analyst, na kojoj kojoj je i sada, bila je angažovana na projektima analize procesa za dalju automatizaciju u kompanijama Triglav osiguranje, Wiener Stadische, UniCredit bank i Delta Transportni Sistem.

Dragan Metikoš

Lead RPA Analyst

Biografija

Dragan Metikoš je master inženjer Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu u oblasti menadžment inženjerstva. Osnovne studije završio je na istom fakultetu, odsek za operacioni menadžment. Sertifikovan je UiPath Business Analyst i Solution Architect za Robotic Process Automation. Sertifikovan je Junior Business Analyst Trainee kompanije Brainnest i u procesu dobijanja LSS Black Belt sertifikata. Sertifikovan je korisnik alata za modeliranje poslovnih procesa Bizagi. Poseduje sertifikate za Robotiq.ai TechnicalTraining i Robotiq.ai ConsultingTraining, kao i sertifikat za Global Strategy Consalting. Ima sertifikat za SQL i Python programske jezike. Sa temom “Unapređenje računovodstvenih procesa primenom RPA” bio je jedan od učesnika XIII Skupa privrednika i naučnika SPIN ’21 pod nazivom “Industrija 4.0 – mogućnosti, izazovi i rešenja za digitalnu transformaciju privrede”. U kompaniji Simplify zaposlen je od 2020. godine. Od tada, radio je na projektu implementacije i integracije standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 u kompaniji Marera Properties; ISO 9001 i ISO 27001 u kompaniji EyeSee i ISO 9001 i ISO 14001 u kompaniji Enjoy.ing. Učestvovao je u projektima optimizacije procesa u kompanijama METRO, OTP Banka, Roda Packaging, Elixir Group, NLB Banka i RPA projektima u kompanijama BC Group Computers, Milšped d.o.o., Schneider Electric, Syneos Health, Wiener Städtische, PwC Academy, Awin, Delta Transportni Sistem, OTP Osiguranje. Trenutno se nalazi na poziciji Lead RPA Analyst u okviru koje se bavi analizom procesa i procenom potencijala za automatizaciju/optimizaciju i kreiranjem dizajna rešenja za implementaciju.

Aleksandar Đorđević

RPA Developer

Biografija

Aleksandar Đorđević, master inženjer organizacionih nauka, studije je završio na smeru informacioni sistemi i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u projektima robotske automatizacije kroz korišćenje RPA tehnologija, UiPath i Microsoft Power Automate. Za potrebe RPA projekata koristi programske jezike kao što su Python, C#, Java, Javascript i SQL. Radno iskustvo sticao je kao Business Analyst u kompaniji Nites u periodu od 2017. do 2020., a zatim na poziciji RPA Analyst i RPA Developer u kompaniji Enetel Solutions gde je radio naredne dve godine. Od 2022. zaposlen je u kompaniji Simplify Consulting na poziciji RPA Developer u okviru koje se bavi dizajniranjem i razvojem RPA rešenja u različitim industrijama i na različitim platformama.

Ilija Apostolović

RPA Developer

Biografija

lija Apostolović, inženjer informatike i računarstva, završio je studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva, smer informacioni sistemi. Ima višegodišnje iskustvo u projektima robotske automatizacije procesa u industriji telekomunikacija, finansija i marketinga. Rešava složene zadatke automatizacije prilagođavanjem procesa ili kombinovanjem drugih tehnologija kao što je pisanje skripta (PowerShell, Vbs, Python, JavaScript). U kompaniji Simplify Consulting, od 2021. godine nalazi se na poziciji RPA Developer.

Anđela Bjeloglav

Project Specialist

Biografija

Anđela Bjeloglav je diplomirani pravnik, pravno-kriminološkog usmerenja. Poseduje sertifikate za standarde: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019, IILA – interni proverivač, ISO 31000:2018, SCC („Safety Certificate Contractors“) i potvrdu za „Refreshing Energy Management – Revision of ISO 50001 under consideration of ISO 50003ff“. U dosadašnjem radu učestvovala je u realizaciji više od 30 provera. Godine 2021. bila je angažovana u sertifikacionom telu Quality Austria Center na poziciji CRM Manager. Radila je sveobuhvatnu pripremu, planiranje i obradu dokumentacije i bila član tima proveravača za standarde sistema menadžmenta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, SCC**:2011, SCCp, bezbednosti hrane: HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000. Osim aktivnosti u domenu provere sistema, radila je i u domenu obučavanja polaznika za gore navedene standarde. U kompaniji Simplify zaposlena je od 2022. godine. Od tada učestvovala je na projektima u oblasti sistema menadžmenta u kompanijama Sava osiguranje a.d.o., Eye See i CIF, ali i u projektima optimizacije poslovnih procesa u kompanijama Wiener Städtische, Elixir Group i Tirana Bank. Sertifikovan je korisnik alata Bizagi za modeliranje poslovnih procesa. Trenutno je na poziciji Project Specialist.

Dušan Nogović

Junior Business Analyst

Biografija

Dušan Nogović, student završne godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment kvaliteta i standardizacije. U toku studija, u periodu od oktobra do decembra 2020. godine bio je na praksi u kompaniji MediGroup u sektoru finansija, kao i u odeljenju zaduženom za komunikaciju sa klijentima. U kompaniji Bosch Serbia, tokom avgusta 2021. godine bio je angažovan kao praktikant na poziciji Purchasing Quality Assurance. U kompaniju Simplify došao je na praksu u junu 2022. godine i do avgusta je radio kao asistent na održavanju sistema menadžmenta za standarde SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 u Jovšić Printing Centru u Beogradu, projektima robotske procesne automatizacije u kompanijama Delamode i Triglav i projektu optimizacije procesa u kompaniji Dragon Maritime. Od avgusta 2022. godine zaposlen je na poziciji Junior Business Analyst.

Anđela Janković

Marketing Assistant

Biografija

Anđela Janković, studentkinja završne godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment kvaliteta i standardizacija. U toku studija, u periodu od juna do avgusta 2021. godine bila je na praksi u kompaniji Knjaz Miloš u sektoru marketinga gde je radila na digitalnom pozicioniranju brendova istoimene kompanije. Aktivan je član tima za korporativne odnose u okviru Studentske asocijacije Fakulteta organizacionih nauka. Sertifikovan je korisnik Bisagi alata za modeliranje poslovnih procesa. U kompaniju Simplify došla je na praksu u junu 2022. godine. Trenutno, na poziciji marketing asistenta, radi na održavanju web sajta kompanije i kreiranju sadržaja. 

Marija Kašerić

Junior Business Analyst

Biografija

Marija Kašerić je apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer menadžment. Tokom studiranja učestvovala je u više različitih samostalnih i grupnih projekata kao što su Izvršni i finansijski aspekt razvoja novog proizvoda i Analiza rada i evaluacija marketinških aktivnosti na primeru uslužnog preduzeća. U kompaniji Simplify Consulting zaposlena je od septembra 2022. godine na poziciji Junior Business Analyst. Od tada je učestovala u projektima mapiranja poslovnih procesa za kompaniju Delamode u sektorima prodaje, brodskog i domaćeg transporta. Sertifikovan je korisnik Bisagi alata za modeliranje poslovnih procesa.

Nenad Dukić

Junior Business Analyst

Biografija

Nenad Dukić, diplomirani inženjer organizacionih nauka u Beogradu, studije je završio na smeru menadžment kvaliteta i standardizacija. Kao Business Development menadžer u kompaniji Beohost od 2019. do 2022. godine, bio je uključen u procese prodaje te je radio na kontaktiranju potencijalnih partnera i kreiranju Facebook i e-mail kampanja. U toku studija, u nekoliko marketinških agencija bio je angažovan kao event koordinator i učestvovao je u realizaciji više projekata kao što su Wine Vision, SAM Gala, China CEEC i ostali. Bio je učesnik programa Delta Biznis Inkubator gde je zajedno sa svojim timom, uz pomoć mentora, razvijao i prezentovao startap ideju. Kompaniji Simplify pridružio se u januaru 2023. godine na poziciji Junior Business Analyst.

NAŠI

PARTNERI

Ponosni smo na saradnju koju smo uspostavili sa našim partnerima. Verujemo da zajednički možemo dati veću vrednost klijentu.