ZAŠTO

POSTOJIMO

Verujemo da poslovanje možemo učiniti jednostavnijim i time uvećati njegovu vrednost.
Na taj put idemo zajedno.

ŠTA

RADIMO

SIMPLIFY

TIM

Ivan Pribićević

Direktor

Biografija

Ivan Pribićević je doktorand Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, gde je završio  master studije iz oblasti upravljanja kvalitetom. Završio je i master studije na Fakultetu političkih  nauka iz oblasti međunarodne politike, takođe je i alumnista Beogradskog centra za političku izuzetnost (BFPE). Obavljao je funkciju direktora sektora za strategiju i razvoj u Zavodu za udžbenike od 2011. godine. Radio je kao proveravač za standarde sistema menadžementa u sertifikacionom telu YUQS. Na poziciji Business Development Managera u kompaniji TMS CEE partnera kompanije TÜV SÜD bio je od 2014. godine. Auditor je sertifikacionog tela TÜV SÜD i TMS za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001/ISO 45001. Član je Srpske asocijacije menadžera od 2012. godine, a od 2013. godine je u lideršip timu sekcije SAMPLE, čiji je Tim lider od 2015. godine. Objavio je više naučnih radova na temu strateškog upravljanja, upravljanja menadžmenta kvaliteta, sistema obrazovanja i sl. TÜV SÜD Evaluation trener za nove verzije standarda ISO 9001 i ISO 14001. Lean Six Sigma sertifikovan Black Belt in industry (TLSSC), kao i IATF 16949:2016 TÜV SÜD sertifikovan trener. Realizovao je preko 300 provera sistema menadžmenta, obučio preko 2.000 ljudi iz oblasti sistema menadžmenta. Gostujući predavač na Fakultetu organizacionih nauka na predmetu Sistem kvaliteta. UiPath sertifikovan Busness Analyst i Solution Architect za Robotic Process Automation. Od 2018. godine vlasnik i direktor Simplify Consulting.

Marko Pantić

Business Consultant

Biografija

Marko Pantić, diplomirani inženjer organizacionih nauka, osnovne studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacija. Trenutno je student master studija Fakulteta organizacionih nauka na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacija. Pre studija i za vreme studija, stručne prakse obavio u kompanijama „IKOM“ d.o.o i „YUQS“ – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. Angažovan na projektu implementacije standarda ISO 9001 i ISO 27001 u kompaniji „Field Scope International“ u periodu od 01.06.2018. do 01.08.2018. Angažovan na projektu robotske procesne automatizacije u kompaniji „Kuehne+Nagel“ kao junior biznis analitičar u periodu od 01.07.2018. do 01.06.2019. Angažovan na projektima održavanja sistema menadžmenta, optimizacije poslovnih procesa i integracije sa ERP sistemom u kompaniji „Termovent Komerc“, analize potencijala za automatizaciju poslovnih procesa u kompaniji „Manpower Group“, optimizacije poslovnih procesa u kompaniji „MS Mobile“ i implementacije GDPR-a u društvu „DIPOS“ d.o.o. Sertifikovan interni proveravač za standarde SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015. UiPath sertifikovan Business Analyst za Robotic Process Automation. Aktivan korisnik MS Office paketa kao i drugih alata poput – PowerDesigner, Bizagi, IBM Blueworks itd. Za vreme studija član studentske organizacije Unija studenata FON-a.

Strahinja Kočijašević

Business Consultant

Biografija

Strahinja Kočijašević je diplomirani inženjer Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer Upravljanje kvalitetom. U toku 2017. godine, školovao se na  Univerzitetu Karl-Frances u Gracu, na smeru „Business, Economics and Social Sciences“. Pre odlaska u Austriju završio praksu na katedri za Menadžment kvalitetom i standardizaciju i potom započeo praksu u sertifikacionom telu Quality Austria Center. Po povratku u Srbiju, krajem 2017. godine, započinje angažovanje u sertifikacionom telu Quality Austria Center na poziciji „Certification and Training Associate“. Radio je  sveobuhvatnu pripremu, planiranje i obradu dokumentacije, ali i kao član tima proveravača za standarda sistema menadžmenta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, SR 10, ali i bezbednost i hrane, kao što su HACCP, ISO/FSSC 22000. Pored aktivnosti provera sistema, radio je u delu obuka polaznika za gore navedene standarde. Poseduje sertifikate za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ali i potvrde za internog proveravača, menadžera za upraljanje rizikom po zahtevima ISO 31000 i SCC („Safety Certificate Contractors“). U dosadašnjem radu je realizovao je preko 100 provera, objavio naučni rad na temu smernica za primenu standarda ISO 9001 i procesa implementacije ISO/IEC 27001. Bio vođa tima u procesu implementacije standarda ISO 9001, ISO 27001 i ISO 20000-1. Trenutno na poziciji „Menadžera sistema upravljanja kvalitetom i uslugama“ u organizaciji Orion Telekom d.o.o., u kojem aktivno primenjuje principe ITIL v3, ISO 20000-1 i trenutno na obuci za ITIL 4.

Bojana Lukić

Business Consultant

Biografija

Bojana Lukić, student master studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer Menadžment kvaliteta i standardizacija. Tokom studija je obavila na katedri Menadžment kvaliteta i standardizacija i u sertifikacionom telu TMS CEE. Bila je angažovana kao konsultant za implementaciju standarda SRPS ISO 9001:2015 u kompaniji Trgometal. U kompaniji Compact MM Trade kasnije angažovana takođe kao konsultant za implementaciju standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015. Radila je kao junior business analitičar u kompaniji Kuehne+Nagel na projektu robotske procesne automatizacije. Takođe je bila angažovana u kompaniji ManPower Group na projektu Procene potencijala automatizacije procesa kao analitičar. Sertifikovan interni proveravač za standard SRPS ISO 9001:2015, sertifikovan Business Analyst for Robotic Process Automation.

David Miltenović

Lead developer/Business Consultant

Irena Nešić

Business Consultant

Biografija

Irena Nešić, diplomirani inženjer organizacionih nauka na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacije. Tokom studija na Fakultetu organizacionih nauka stručnu praksu završava u sertifikacionom telu TMS CEE. Od juna 2017. do januara 2020. godine radi na poziciji Qualty Management System Coordinator u kompaniji Coficab (svetskom vodećem proizvođaču kablova u automobilskoj industriji). Tokom svog angažovanja u ovoj kompanija radi na održavanju standarda IATF 16949, VDA 6.3, ISO 9001, ISO 14001. Osim toga, koordinator je 5S projekta i upoznata sa Lean metodologijom. Od 2018. godine radi kao interni proveravač za gore navedene standarde, a pored toga poseduje sertifikate za FMEA, APQP, SPC/MSA, ISO 27001, ISO 31000, HACCP.

Dragan Stojanović

Business Consultant

Biografija

Dragan Stojanović, Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, karijeru započeo u laboratoriji za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Jugoinspekt Beograd u zavodu Topčider, gde je 4 godine obavljao i funkciju Šefa laboratorije. Nakon toga karijeru nastavlja u industriji hrane u nekoliko kompanija (Delyug, Beograd; Fresh&Co, Subotica; Polimark, Beograd; Fruvita, Beograd, Iceberg Salat Centar, Beograd), gde je stekao bogato iskustvo u različitim granama prehrambene industrije. Od 2007. godine vlasnik je agencije za menadžment i konsalting koja se pretežno bavi konsaltingom u oblasti implementacije i unapređenja sistema menadžmenta. Tokom cele svoje karijere aktivno je uključen kako u upravljanju i rukovođenju Sistemima menadžmenta u različitim kompanijama, tako i u ocenjivanju prema različitim standardima čime je počeo da se bavi 1998. godine u kompaniji YUQS, Beograd kao ocenjivač ISO 9001. Registrovani je vodeći ocenjivač IFS Food, BRC Food, ISO 9001, HACCP, Global GAP. Registrovani je tehnički ekspert ISO 22000. Poslednjih 11 godina eksterni je vodeći auditor.

Danka Stojanović

Junior Business Consultant

Biografija

Danka Stojanović, diplomirani inženjer organizacionih nauka, osnovne studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Operacioni menadžment. Trenutno je student master studija Fakulteta organizacionih nauka na smeru Marketing inženjering i komunikacije. Angažovana na projektu implementacije i integracije standarda IS0 9001:2015 u kompaniji „Enjoy.ing“. Takođe, učestvovala na projektu implementacije i integracije standarda ISO 45001:2018 u sistem organizacije „Smurfit Kappa Avala Ada“. Angažovana na projektima optimizacije poslovnih procesa u kompaniji „M2Communications“, kao i mapiranja, modeliranja i dokumentovanja poslovnih procesa kompanije „Vinarija Čoka“. Sertifikovan korisnik alata Bizagi za modeliranje poslovnih procesa. UiPath sertifikovan Business Analyst za Robotic Process Automation.

Dragan Metikoš

RPA consultant

Tamara Svorcan

Business Consultant

NAŠE

REFERENCE

NAŠI

PARTNERI

Ponosni smo na saradnju koju smo uspostavili sa našim partnerima. Verujemo da zajednički možemo dati veću vrednost klijentu.