EDUKACIJA

MENTORSTVO

Mentorstvo vidimo kao najefikasniji odnos u prenošenju znanja. Strukturirani mentorski proces počinjemo mapiranjem kompetencija koje je potrebno da razvijemo tokom mentorskog procesa, dalje nastavljamo spajanjem mentora koji ima neophodna znanja i umeće da ta znanja prenese mentiju. Mentorski proces obuhvata dugoročni poslovni odnos koji je usmeren na rezultat.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da mentorstvo predstavlja optimalan način za prenošenje znanja i usavršavanje kompetencija.

ŠTA RADIMO?

Na osnovu mapiranja kompetencija koje je potrebno razviti, mentorskim sesijama podižemo nivo znanja za obavljanje konkretnog posla.

KAKO TO RADIMO?

Primenom odgovarajuće metodologije za mentorstvo koja obuhvata rad 1 na 1 sa mentijem, u toku određenog vremenskog perioda koji se određuje na osnovu mapiranja potrebnih kompetencija.

MENTORSTVO

USLUGE

01. Mentorstvo 

02. Mentorisanje projekta

03. Uspostavljanje mentorskog procesa u organizaciji

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU