EDUKACIJA

MENTORSTVO

Mentorstvo vidimo kao najefikasniji odnos u prenošenju znanja. Strukturirani mentorski proces počinjemo mapiranjem kompetencija koje je potrebno da razvijemo tokom mentorskog procesa, dalje nastavljamo spajanjem mentora koji ima neophodna znanja i umeće da ta znanja prenese mentiju. Mentorski proces obuhvata dugoročni poslovni odnos koji je usmeren na rezultat.

BENEFITI

• Individualni pristup
• Diskutovanje o aktuelnim poslovnim izazovima sa kojima se menti suočava
• Kreiranje akcionog plana za prevazilaženje izazova
• Praćenje i usmeravanje mentija
• Predlozi za poboljšanja i unapređenje rada

KAKO RADIMO?

• Izrada plana mentorstva i mapiranje kompetencija
• Aktivna podrška u realizaciji plana
• Praćenje realizacije akcionog plana

NAČIN ORGANIZOVANJA

TRAJANJE: Minimalni period trajanja 3 meseca uz dogovor o učestalosti sesija
LOKACIJA: Lokacije naručioca projekta
Online platforma
IM softver po izboru klijenta
BROJ UČESNIKA: 1 osoba

MENTORSTVO

USLUGE

01. Mentorstvo 

02. Mentorisanje projekta

03. Uspostavljanje mentorskog procesa u organizaciji

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU