MENTORSTVO U RAZVOJU LEAN I SIX SIGMA KOMPETENCIJA

O USLUZI

Verujemo da je mentorstvo optimalan način za prenos znanja. Samim tim pružamo mogućnost mentorske podrške u realizaciji Lean Six Sigma projekata ili implementacije u sistem organizacije. Mentorski proces u razvoju Lean Six Sigma kompetencija realizujemo kao 1 na 1 rad mentora i mentia na tačno definisanim kompetencijama.

  • Podizanje kompetencija zaposlenih za Lean Six Sigmu;
  • Optimalan način prenosa znanja;
  • Iskusni Lean Six Sigma profesionalci kao mentori
  • Definisanje mentorskog proces;
  • Definisanje kompetencija;
  • Realizacije mentorskog procesa;
  • Izveštaj o postignutim rezultatima;

Zainteresovani ste za ovu uslugu?