MENTORSTVO U LEAN SIX SIGMA PROJEKTIMA

O USLUZI

Verujemo da je mentorstvo optimalan način za prenos znanja. Samim tim pružamo mogućnost mentorske podrške u realizaciji Lean Six Sigma projekata ili implementacije u sistem organizacije. Mentorski proces se može realizovati kroz mentorstvo 1 na 1 ili kroz grupni mentorski proces (pogodno prilikom projektnog pristupa)

  • Podizanje kompetencija zaposlenih za Lean Six Sigma projekte;
  • Optimalan način prenosa znanja tokom realizacije projekta;
  • Iskusni Lean Six Sigma profesionalci kao mentori
  • Definisanje mentorskog proces;
  • Definisanje kompetencija;
  • Realizacije mentorskog procesa;
  • Izveštaj o postignutim rezultatima;

Zainteresovani ste za ovu uslugu?