MANAGEMENT 3.0

O USLUZI

Management 3.0 nine još jedan teoretski okvir. To he način razmišljanja koji kombinuje neprestani okvir igara, alata i iskustva koji pomažu za upravljanje organizacijom. Management 3.0 je agilni pristup upravljanja organizacijom.

Praćenje sistemskog promišljanja na način da 95% performansi organzacije je rezultat celokupnog sistema, a ne individualaca.

Mi analiziramo sistem kako bismo došli do pravog rešenja za bolje i efektnije liderstvo kroz ceo organizacioni sistem.

 

Naš pristup see oslanja an zajednički rad kako bismo došli do efikasnog načina vođenja organizacije u ostvarenju svojih ciljeva, a da održava zadovoljstvo zaposlenih kao prioritet.

Management 3.0 predstavlja globalni preokret u kojem se rešenja razvijaju zajedno, kako bismo napravili timove koji dobro sarađuju i rastu zajedno.

 

Zainteresovani ste za ovu uslugu?