USLUGE KONSALTINGA

USLUGE

KONSALTINGA

Naše konsalting usluge se fokusiraju na kritične elemente organizacije koje mogu predstavljati rizike i mogućnosti za dugoročni opstanak, rast i razvoj.
Oblasti strategije, procesa, sistema menadžmenta, agilnog upravljanja, audita i automatizacije predstavljaju ključ naše ekspertize, koja uz holistički pristup organizaciji donosi vrednost za klijenta.

USLUGE

KONSALTINGA

01. Strategija

Reč strategija originalno potiče iz grčke reči „Strategoes“ što u prevodu znači – planirane akcije za ostvarivanje ciljeva. Široko je korišćen u vojsci, za razmatranje pripreme, planiranje i pozicioniranje pre same bitke, pre nego što je postala poslovni termin. Različite definicije organizacione strategije u osnovi imaju zajedničku svrhu, a to je da opišu kako će organizacija da uveća svoju vrednost. Koristeći jasnu strategiju, organizacije mogu da organizuju svoje aktivnosti i resurse kreirajući prioritete, kako bi povećale šanse da ostvare svoje ciljeve.

02. Procesi

Procesima možemo predstaviti sve što radimo. Procesni pristup odavno je postao standard i osnova svih sistema menadžmenta. Fokusirajući se na procese mi generišemo osnovu za unapređenje orgaznizacije i praktično implementiramo kroz optimizaciju i automatizaciju istih. Sređeni procesi bez odgovarajućih ljudi nisu dovoljni, tako da naš pristup obuhvata i pozicioniranje pravih osoba u odnosu na procese čiji su deo ili vlasnici.

03. Sistemi menadžmenta

Menadžment sistemi predstavljaju način na koji organizacija upravlja međusobno povezanim delovima svog poslovanja kako bi ostvarila svoje ciljeve. Ovi ciljevi mogu se odnositi na niz različitih tema, uključujući kvalitet proizvoda ili usluge, operativnu efikasnost, ekološke performanse, zdravlje i bezbednost na radnom mestu i još mnogo toga. Nivo složenosti sistema zavisi od konteksta svake organizacije. Naša usluga se fokusira na pružanje podrške klijentima u postizanju ciljeva njihovog sistema upravljanja i kontinuiranog poboljšanja istog.

04. Auditi

Audit (Provera) predstavlja treću fazu u PDCA ciklusu i ima za krajnji cilj da predstavi realnu sliku stanja organizacija. Zahtevi standarda, klijenata, zakona, vlasnika i slično mogu biti ulazni parametri u adutima koje izvodimo, dok naši auditori svojim iskustvom garantuju visok nivo kvaliteta usluge.

05. Agilno upravljanje

Agilni pristup je danas opšte prihvaćen način rada. Promene koje on donosi u svakodnevnom radu su značajne. Samo-organizujući timovi koji kreiraju vrednost za krajnjeg potrošača postaju osnova poslovanja. Od menadžera se zahteva implementacija agilnih pristupa, a da je pri tome mesto i uloga menadžmenta u agilnom okruženju često je nejasna, pa se čak i negira. Menadžeri se ostavljaju bez podrške u periodu tranzicije, i oni u tim situacijama pribegavaju poznatim načinima ponašanja. To dovodi do toga ga se u mnogim studijama menadžment navodi kao jedna od glavnih prepreka za uspešnu implementaciju agilnog pristupa u organizacijama.

06. Lean

Lean Six Sigma je dokazana metodologija koja ima za cilj poboljšanje produktivnosti, povećanje zadovoljstva korisnika i smanjenje operativnih troškova. Podržavamo organizacije u njihovoj ambiciji da stalno poboljšavaju procese koristeći Lean i/ili Six Sigmu. Naš fokus je na praktičnoj primeni i izgradnji kulture u organizaciji.

07. Remote work

Konsalting i/ili Mentorstvo u remote work okruženju u fokus stavlja podizanje kompetencija učesnika kako da organizuju sopstveno poslovanje u remote okurženju na najoptimalniji način. Aktivnosti kojima se mi bavimo jesu, snimanje trenutnog stanja i analiza razlike između poslovanja on-site i remote poslovanja, kao i analizom zahteva korisnika, dobavljača i drugih zainteresovanih strana i kako ti zahtevi mogu da se ispune u remote okruženju. Mi mapiramo procese i predlažemo nove (To-Be) procese koji treba da odgovore datim izazovima u vašoj organizaciji.

08. Automatizacija

Automatizaciji pristupamo temeljno sa stanovišta biznis analize koristeći proverenu metodologiju. Svaki proces je potencijalni kandidat za automatizaciju i potrebno je oceniti ga sa stanovišta nivoa zrelosti za automatizaciju, a uvek počinjemo mapiranjem procesa.

09. Software development

Na osnovu naše biznis analize u mogučnosti smo da ponudimo custom made softverska rešenja koja treba da reše identifikovane probleme. Ponosni smo na činjenicu da u saradnji sa našim partnerima možemo da osmislimo i realizujemo prediktivne baze podataka, koje koristeći AI i Machine Learning mogu da pomognu u donošenju poslovnih odluka.