KONSALTING

STRATEGIJE

Reč strategija originalno potiče iz grčke reči „Strategoes“ što u prevodu znači – planirane akcije za ostvarivanje ciljeva. Široko je korišćen u vojsci, za razmatranje pripreme, planiranje i pozicioniranje pre same bitke, pre nego što je postala poslovni termin. Različite definicije organizacione strategije u osnovi imaju zajedničku svrhu, a to je da opišu kako će organizacija da uveća svoju vrednost. Koristeći jasnu strategiju, organizacije mogu da organizuju svoje aktivnosti i resurse kreirajući prioritete, kako bi povećale šanse da ostvare svoje ciljeve.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da bez jasne strategije organizacija nema veliku verovatnoću opstanka u budućnosti.

ŠTA RADIMO?

Zajedno sa liderima organizacije definišemo jasnu strategiju održivosti organizacija koja treba da poveća verovatnoću opstanka u budućnosti. Nakon toga kreiramo sisteme koji strategiju povezuju sa operativnim poslovanjem svih nivoa u oraganizaciji.

KAKO TO RADIMO?

Identifikacijom vizije onih koji predvode oragnizaciju kroz saradnju i savetovanje, korišćenjem strateških modela i alata za integraciju strategije.

KONSALTING

USLUGE

01. Dizajn strategije

02. Implementacija i integracija strategije

03. Balanced Scorecard

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU