BALANCED SCORECARD

O USLUZI

Balanced Scorecard predstavlja strateški model za upravljanje performansama organizacije. Razvijen od strane profesora sa Harvarda Kaplana i Nortona, primenjen je od strane velikih svetskih organizacija. Kroz perspektive finansija, klijenata, procesa i učenja i rasta obuhvata sveobuhvatni prikaz performansi jedne organizacije. Tokom prethodnih godina doživeo je određna unapređenja koja se ogledaju u proširenju ili dodavanju perspektiva organizacije. Naša usluga obuhvata strateško partnerstvo sa organizacijom u implementaciji ovog modela.

ŠTA DOBIJATE?

  • Implementacija i integracija Balanced Scorecard u sistem organizacije;
  • Podrška u sprovođenju merenja i definisanju akcija;
  • Struktura KPI-jeva prema perspektivama i integracija u BSC

PROGRAM

  • Analiza postavljene strategije;
  • Usaglašavanje strateški ciljeva;
  • Definisanje KPI za perspektivu finansija;
  • Definisanje KPI za perspektivu klijenata;
  • Definisanje KPI za perspektivu procesa;
  • Definisanje KPI za perspektivu učenja i rasta;
  • Modeliranje

Zainteresovani ste za ovu uslugu?