BALANCED SCORECARD

O USLUZI

Balanced scorecard predstavlja strateški model za upravljanje performansama organizacije. Razvijen od strane profesora sa Harvarda Kaplana i Nortona, primenjen je od strane velikih svetskih organizacija. Kroz perspektive finansija, klijenata, procesa i učenja i rasta obuhvata sveobuhvatni prikaz performansi jedne organizacije. Tokom prethodnih godina doživeo je određna unapređenja koja se ogledaju u proširenju ili dodavanju perspektiva organizacije.

Naša usluga obuhvata strateško partnerstvo sa organizacijom u implementaciji ovog modela.

  • Implementaciju i integraciju Balanced Scorecard u sistem organizacije;
  • Podršku u sprovođenju merenja i definisanju akcija;
  • Strukturu KPI-jeva prema perspektivama i integraciju u BSC
  • Analiza postavljene strategije;
  • Usaglašavanje strateški ciljeva
  • Definisanje KPI za perspektivu finansija;
  • Definisanje KPI za perspktivu klijenata;
  • Definisanje KPI za perspektivu procesa;
  • Definisanje KPI za perspektivu učenja i rasta;
  • Modeliranje

Zainteresovani ste za ovu uslugu?