SOFTWARE DEVELOPMENT

O USLUZI

Na osnovu naše biznis analize u mogučnosti smo da ponudimo custom made softverska rešenja koja treba da reše identifikovane probleme.

Naš tim radi detaljnu analizu i predlog rešenja za svaki proces ili za organizaciju kao celinu.

U mogućnosti smo da radimo integracije softverskih rešenja i baza podataka.

Ponosni smo na činjenicu da u saradnji sa našim partnerima možemo da osmislimo i realizujemo prediktivne baze podataka, koje koristeći AI i Machine Learning mogu da pomognu u donošenju poslovnih odluka.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?