SISTEMI MENADŽMENTA

Menadžment sistemi predstavljaju način na koji organizacija upravlja međusobno povezanim delovima svog poslovanja kako bi ostvarila svoje ciljeve. Do sada smo radili sa kompanijama svih veličina, u različitim industrijama i sa širokim spektrom standarda. Naša usluga se fokusira na pružanje podrške klijentima u postizanju ciljeva njihovog sistema upravljanja i kontinuiranog poboljšanja istog.

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvaliteta

ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 27018

Zaštita podataka o ličnosti

ISO 27701

Sistem menadžmenta za upravljanje podacima o privatnosti

ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

FSSC 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

IFS Food – IFS Logistics

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

BRC Food

BRC Opšti standard za hranu

HACCP

Analiza оpasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka

ISO 26000

Uputstvo o društvenoj odgovornosti

SMETA

Sedex Members Ethical Trade Audit

BSCI

Business Social Compliance Initiative

SA 8000

Društvena odgovornost

ISO 20001-1

Upravljanje uslugama

Provere preko druge strane

Audits, Supplier audits (second party audits)

ISO 22301

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

ISO 41001

Upravljanje objektima

ISO 50001

Menadžment energijom

IATF 16949

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

VDA 6.3

Provere procesa

FMEA

Analiza rizika

SPC

Statistička kontrola procesa

APQP

Poboljšano planiranje kvaliteta

Aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikacija) – ISO/IEC 17025, EN ISO 15189, ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU