O USLUZI

Konsalting i/ili Mentorstvo u remote work okruženju u fokus stavlja podizanje kompetencija učesnika kako da organizuju sopstveno poslovanje u remote okurženju na najoptimalniji način. Aktivnosti kojima se mi bavimo jesu, snimanje trenutnog stanja i analiza razlike između poslovanja on-site i remote poslovanja, kao i analizom zahteva korisnika, dobavljača i drugih zainteresovanih strana i kako ti zahtevi mogu da se ispune u remote okruženju. Mi mapiramo procese i predlažemo nove (To-Be) procese koji treba da odgovore datim izazovima u vašoj organizaciji.

Neki od izazova koje obuhvatamo:

 • Kako najbolje da organizujem svoje zaposlene u remote (online) okruženju?
 • Na koji način da pratim performanse zaposlenih?
 • Kako da postavim procese u remote okruženju, a da ostvaruju rezultate blizu onim u on-site okruženju
 • Kako da motivišem zaposlene da rade od kuće?
 • Kako se vode remote sastanci?
 • Kako da uključim eksterne saradnike (kupce, dobavljače, partnere) u remote sastanke?
 • Koji softver je najbolje da koristim za internu komunikaciju, praćenje performansi i razmenu dokumentacije?
 • Kako da izmerim rizike i da uspostavim plan kontrole?
 • Organizacija remote poslovanja tako da pruži optimalne rezultate
 • Prilagođavanje tima radu u remote okruženju
 • Potpuno definisanje procesa rada u remote okruženju
 • Izrada BCM planova za povratak u normalno stanje
 • Snimanje trenutnog stanja i izrada GAP analize koja prikazuje razlike remote work-a u odnosu na klasičan rad u kompaniji
 • Provera tehničkih mogućnosti (internet, server, mrežna infrastruktura)
 • Definisanje liste ključnih procesa i prioritizacija
 • Mapiranje ključnih procesa za remote work
 • Izrada i odobravanje remote procesa i uspostavljanje novih procedura za rad
 • Integracija remote work-a u poslovanje kompanije kroz integraciju procesa i procedura koje proističu
 • Uspostavljanje najoptimalnijeg softverskog rešenja za proces interne komunikacije
 • Izrada procesa praćenja performansi zaposlenih i integracija u optimalan softver (Remote KanBan board, Automatically tracking daily work, Reports)
 • Transparentnost (Work visibility)
 • Povezivanje procesa koji moraju da se rade on-site sa remote procesima
 • Remote podrška za instalaciju i konfigurisanje svih definisanih procesa kod krajnjih korisnika

Zainteresovani ste za ovu uslugu?