PROCESI

PROCESI

Procesima možemo predstaviti sve što radimo. Fokusirajući se na procese mi generišemo osnovu za unapređenje orgaznizacije i praktično implementiramo kroz optimizaciju i automatizaciju istih. Sređeni procesi bez odgovarajućih ljudi nisu dovoljni, tako da naš pristup obuhvata i pozicioniranje pravih osoba u odnosu na procese čiji su deo ili vlasnici.

KONSALTING

USLUGE

Mapiranje procesa

Preduslov za uspešnu optimizaciju i automatizaciju procesa jeste mapiranje procesa. Mapiranje procesa predstavlja kreiranje procesnih mapa koje mogu biti na različitim nivoima dekompozicije tj. nivoima prikaza koji se mogu koristiti za analizu poslovnih procesa. 

  

Modeliranje procesa

Modeliranje poslovnih procesa pomaže da se jasno i nedvosmisleno definišu poslovni procesi grafičkim prikazom i da se omoguće analiza, optimizacija, standardizacija i automatizacija poslovnih procesa. Na osnovu izrađenog modela trenutnog stanja (AS – IS)  projektuje se buduće stanje (TO – BE stanje). 

Standardizacija procesa

Standardizacija procesa predstavlja jedan od osnovih pravaca u kojima se krećemo nakon modeliranja procesa. U većini kompanija koje nemaju jasno definisane poslovne procese, identični procesi odvijaju se sa potpuno različitim procesnim tokom. Svaki proces, bez obzira na to koliko često se izvršava, zahteva pravila koja definišu obim, kvalitet i metode koje treba slediti.

Optimizacija procesa

Optimizacija procesa predstavlja širok koncept kojem mi pristupamo postepeno i temeljno. Preduslov za procesnu optimizaciju jeste detaljno modeliran poslovni proces koji ne ispunjava postavljena očekivanja. Na putu ka njegovoj optimizaciji koristimo set LEAN alata kako bi pronašli uzrok problema, uspostavili novi proces i definisali ključne indikatore performansi za njegovo praćenje i kontrolu.

Simulacija procesa

Simulacija poslovnog procesa je alat koji se koristi nakon dizajna ili redizajniranja procesa za analizu efikasnosti procesa pre implementacije. Korišćenjem licenciranih softverskih alata (Bizagi, IBM) vršimo simulaciju modeliranih procesa unošenjem svih relevantnih parametara procesa. 

Automatizacija procesa

U zavisnosti od nivoa zrelosti poslovnog procesa, vodimo organizaciju od potpuno nestruktuiranih i nestadardizovanih poslovnih procesa do potpuno automatizovanih softverskih softverski podržanih poslovnih procesa. Na putu ka potpunoj automatizaciji procesa vršimo analizu potencijala za robotsku procesnu automatizaciju kao i samu implementaciju robota koja predstavlja poslednju tačku u automatizaciji manuelnih i repetitivnih procesa.

Process Mining

Process mining predstavlja skup tehnika koje se koriste za analizu i praćenje procesa koji pomažu preduzećima da donesu brže i efikasnije odluke za poboljšanje procesa zasnovane na podacima. Kada ljudi (ili čak roboti) rade sa različitim IT sistemima, sistem beleži njihove aktivnosti i stvara potpuni uvid u to kako se stvari odvijaju. On vizualizuje proces od početka do kraja i otkriva eventualna poboljšanja.

Workflow Process Management

Workflow predstavlja niz ponavljajućih aktivnosti ili zadataka koji stvaraju određeni proizvod ili uslugu. Uključuje kombinaciju više različitih resursa: ljudi, mašina i sistema. Primenom Workflow Process menadžmenta svi aspekti organizacije funkcionišu optimalno.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU