USLUGE

LEAN SIX SIGMA

Lean Six Sigma je dokazana metodologija koja ima za cilj poboljšanje produktivnosti, povećanje zadovoljstva korisnika i smanjenje operativnih troškova. Podržavamo organizacije u njihovoj ambiciji da stalno poboljšavaju procese koristeći Lean i/ili Six Sigmu. Naš fokus je na praktičnoj primeni i izgradnji kulture u organizaciji.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da kultura stvaranja rutine stalnih poboljšanja dovodi do perfekcije i održive organizacije.

ŠTA RADIMO?

Pomažemo organizacijama prenosom znanja u domenu Lean-a i Six Sigme o korišćenju alata koji podržavaju Lean i Six Sigmu, kao što su Value Stream Mapping, 5S, Poka Yoke, Kanban, Toyota Kata, A3, DMAIC i drugi u zavisnosti od potreba.

KAKO TO RADIMO?

Idenitifikacijom potreba klijenata i pretvaranjem tih potreba u kritične aktivnosti koje radimo zajedno sa klijentima. Radionicama, projektima, obukama i coachingom idemo ka željenom cilju.

KONSALTING

USLUGE

01. Implementacija Lean-a

02. Six Sigma implementacija

03. Upravljanje Lean Six Sigma projektom

04. Dizajn Continuous improvement metodologije

05. Mentorstvo u Lean Six Sigma projektima

06. Mentorstvo u razvoju Lean i Six Sigma kompetencija

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU