O IFS LOGISTICS

Sistem menadžmenta logistikom – IFS Logistics je standard koji je namenjen za proveru svih logističkih aktivnosti koje obuhvataju transport, skladištenje, distribucija, utovar, istovar i druge. Takođe, predmet standarda su i isporuke putem železnice, brodske i drumske isporuke i isporuke avionom različitih vrsta proizvoda.

IFS Logistics daje garanciju da se sa proizvodima postupa u skladu sa zahtevima za bezbednost.

Ovaj standard pruža organizacijama brojne prednosti kao što su povećanje kvaliteta i bezbednosti hrane proizvođača, bolja pozicioniranost na tržištu jer se stiče poverenje u dobavljače i proizvode kao i bolje razumevanje standarda i procedura između zaposlenih i menadžmenta.

Ova obuka će omogućiti polaznicima da shvate značaj standarda koji je neophodan za obezbeđivanje uporedivosti i transparentnosti duž celog lanca prijema, skladištenja i distribucije proizvoda.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Skrate operativno vreme u procesima i za dobavljače i za maloprodavce;
 • Povećaju poverenje u dobavljače i proizvode;
 • Očuvaju kvalitet i sigurnost proizvoda;
 • Identifikuju sve rizike i na adekvatan način da analiziraju opasnosti;
 • Poboljšaju konkurentnost organizacije.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu obuku?