AUTOMATIZACIJA

O USLUZI

Automatizacija predstavlja poslednji segment zrelosti procesa u kojem se aktivnosti obavljaju samostalno. Automatizacija otvara mogućnost da dođemo do 0 defekata i do procesa koji neće imati varijacije i biće maksimalno efikasan i efektivan bez bilo kakvog otpada (waste u Lean-u).

Automatizaciji pristupamo temeljno sa stanovišta biznis analize koristeći proverenu metodologiju. Svaki proces je potencijalni kandidat za automatizaciju i potrebno je oceniti ga sa stanovišta nivoa zrelosti za automatizaciju, a uvek počinjemo mapiranjem procesa.

Procesnu automatizaciju možemo realizovati primenom različitih tehnologija u zavisnosti od nivoa zrelosti procesa.

Takođe, moguće je realizovati automatizaciju rada na računaru (RPA), kao i mašinsku automatizaciju u proizvodnji.

Početak svake automatizacije u našoj metodologiji predstavlja mapiranje procesa i ocena zrelosti istog.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?