KONSALTING

AUDITI

Audit (Provera) predstavlja treću fazu u PDCA ciklusu i ima za krajnji cilj da predstavi realnu sliku stanja organizacija. Zahtevi standarda, klijenata, zakona, vlasnika i slično mogu biti ulazni parametri u adutima koje izvodimo, dok naši auditori svojim iskustvom garantuju visok nivo kvaliteta usluge.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da su auditi prvi korak ka poboljšanju sistema i stalnom unapređenju.

ŠTA RADIMO?

Radimo interne audite, eksterne audite i audite dobavljača u skladu sa zahtevima standarda ISO 19011:2018. U dogovoru sa klijentom od edukacije i razvoja auditora, do kompletne usluge audita prema raznoraznim standardima (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 22301, ISO 31000), zakona i specijalnim karakteristikama kupaca.

KAKO TO RADIMO?

Sprovođenjem audita na licu mesta i mobilnim tehnikama audita.

KONSALTING

USLUGE

01. Interni audit

02. Audit dobavljača

03. Procesni audit

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU