IFS Logistics

O OBUCI

Obuka za optimizaciju procesa sastoji se od velikog broja radionica kojima se podiže nivo znanja polaznika u domenu optimizacije. Mapiranje procesa kao prva faza pokriveno je BPMN 2.0 metodologijom, dok se alati i tehnike za optimizaciju radu u drugog dana obuke. Pored Lean metodologije, polaznici na obuci stiču znanja iz alata koji mogu da pomognu uspešnoj optimizaciji. Menadžement promena predstavlja poslednju fazu obuke, jer svaka optimizacija predstavlja promenu načina rada i vrlo je kompleksna za sprovođenje.

Cilj obuke je da podigne nivo znanja polaznika o optimizaciji procesa i osposobi ih da isto primene u praksi.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

  • Precizno mapiraju i definišu proces;
  • Primene alate i tehnike optimizacije;
  • Vode promenu ka TO-BE procesu
  • Definisanje procesa;
  • Mapiranje procesa;
  • AS-IS procesni dijagram;
  • TO-BE procesni dijagram;
  • Alati i tehnike za optimizaciju procesa;
  • Upravljanje promenama;
  • Radionice

Zainteresovani ste za ovu obuku?