EDUKACIJE

OBUKE I MENTORSTVO

Edukacije delimo na obuke i proces mentorstva.
Mentorstvo vidimo kao najefikasniji odnos u prenošenju znanja. Strukturirani mentorski proces počinjemo mapiranjem kompetencija koje je potrebno da razvijemo tokom mentorskog procesa, dalje nastavljamo spajanjem mentora koji ima neophodna znanja i umeće da ta znanja prenese mentiju. Mentorski proces obuhvata dugoročni poslovni odnos koji je usmeren na rezultat.

Obuke kao jedan od načina prenošenja novog znanja predstavljaju put ka povećanju nivoa znanja u organizaciji. Znanje organizacije predstavlja najvažniji faktor u sposobnosti njenog opstanka i razvoja na tržištu. Mi želimo da prenesemo naše znanje i omogućimo upotrebu istog u praksi.

EDUKACIJE

USLUGE

01. Obuke

Obuke kao jedan od načina prenošenja novog znanja predstavljaju put ka povećanju nivoa znanja u organizaciji. Znanje organizacije predstavlja najvažniji faktor u sposobnosti njenog opstanka i razvoja na tržištu. Mi želimo da prenesemo naše znanje i omogućimo upotrebu istog u praksi.

02. Mentorstvo

Mentorstvo vidimo kao najefikasniji odnos u prenošenju znanja. Strukturirani mentorski proces počinjemo mapiranjem kompetencija koje je potrebno da razvijemo tokom mentorskog procesa, dalje nastavljamo spajanjem mentora koji ima neophodna znanja i umeće da ta znanja prenese mentiju. Mentorski proces obuhvata dugoročni poslovni odnos koji je usmeren na rezultat.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU