E-LEARNING

Savremeno poslovanje diktira brz tempo rada i života, a potrebe za edukacijom i usavršavanjem nikada nisu bile veće. Mi imamo rešenje – naše obuke možete pohađati sa bilo kog kraja sveta, u vreme koje vama odgovara i tempom koji je prilagođen vašim potrebama.

Svedoci smo da se u poslednje vreme sve više popularizovala nastava izvan učionice, tzv. e-learning. Širom sveta se mogu pronaći online programi učenja. Ovo nije ništa neobično, s obzirom na to da se tehnologija razvija velikom brzinom. Zahvaljujući tom razvoju, danas ste u mogućnosti da virtuelno učite od eksperata iz celog sveta. Važno je samo da imate dobru internet konekciju i računar (laptop) ili mobilni telefon.

BENEFITI

 1. Mogućnost praćenja obuka odakle želite i u terminu koji vama odgovara
 2. Rasterećuje proces učenja, ne morate više da brinete da li ćete u predviđeno vreme stići na određenu obuku
 3. Osećaj lagodnosti i komfora, iz čega proističe i veća produktivnost

KAKO RADIMO?

 • Uz pomoć platforme za e-learning koju sami koncipiramo pratimo zahteve naših klijenata i osluškujemo potrebe tržišta da bismo ponudili aktuelne obuke
 • Pružamo korisnicima podršku i mogućnost kontaktiranja predavača
 • Pružamo obuke posebno koncipirane potrebama kompanija
 • Nudimo obuke iz oblasti sistema menadžmenta, uz tendenciju proširenja tema na srodne oblasti poslovanja
 • kreirate svoj nalog na platformi, putem koga upravljate pohađanjem obuka koje odaberete
 • predavanja su koncipirana kroz nekoliko setova video materijala
 • video materijal morate odslušati, da biste dobili mogućnost polaganja kratkih testova
 • kratki testovi se polažu sukcesivno, nakon prelaska svake celine video materijala, kako biste utrvdili naučeno gradivo
 • u mogućnosti ste da radite konkretan kratki test sve dok ga ne položite
 • nakon odslušanih svih materijala i položenih kratkih testova, očekuje vas završno testiranje koje traje 30 minuta
 • pravo na polaganje završnog testa je ograničeno na dva pokušaja
 • granica definisana za uspešno polaganja testa je preko 60 procenata (%)
 • nakon položenog testa dobijate sertifiakat o odslušanom kursu

NAČIN REALIZACIJE

Platformi možete pristupiti ovde: