CLIMATE CHANGE CONSULTING

Iako nisu najvažniji izazov u 21. veku, klimatske promene danas predstavljaju najvažniji multiplikator svih drugih izazova. One usložnjavaju funkcionisanje i poslovanje u savremenom svetu.
Ugljenični otisak uključuje proračun uticaja različitih vrsta gasova koji uzrokuju efekat “staklene bašte” i samim tim utiču na globalno zagrevanje. Ovaj pojam predstavlja najbolju moguću procenu koju možemo dobiti za ukupni uticaj aktivnosti kompanije i pojedinaca na životnu sredinu i doprinos klimatskim promenama. Ovaj mehanizam predstavlja meru uticaja na životnu sredinu I klimatske promene tokom celog životnog ciklusa proizvoda i usluga, od sirovina koje se zahtevaju za proizvodnju ili pružanje usluge, distribuciju, reciklažu i odlaganje.

USLUGE

Ostale usluge koje nudimo po pitanju „zelenog“ poslovanja:

1. Izgradnja zelenog poslovanja

 • Razvoj novih poslovnih modela
 • Uvođenje ESG koncepta u organizaciju
 • Razvoj i implementacija koncepta Pametnih gradova (Smart Cities)
 • Razvoj novih proizvoda
 • Razvoj i upotreba novih materijala u skladu sa politikama smanjenja rizika
 • Uklapanje postojećih poslovnih operacija sa klimatskom regulativom

2. Dekarbonizacija

 • Izračunavanje karbonskog otiska i razvoj procesa za njegovo smanjivanje
 • Digitalizacija poslovnih procesa
 • Razvoj softverskih rešenja
 • Razvoj modela za primenu veštačke inteligencije (AI)

3. Održivo investiranje

 • Trgovina emisijama kompanija
 • Prikupljanje sredstava za klimatsku tranziciju
 • Investiranje u zelene poslove i proizvode
 • Uspostavljanje zelenih modela saradnje sa drugima
 • Investiranje u zelenu infrastrukturu
 • Razvoj karbonskog tržišta

4. Strategije održivosti i poslovne optimizacije

 • Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada studije klimatskog rizika i uticaja (SECAP)
 • Izrada studije finansijskog i socijalnog uticaja (ESG)
 • Izgradnja modela za postizanje “net – zero” poslovanja
 • Kreiranje novog unutrašnjeg i spoljašnjeg narativa, filozofije i kulture kompanija
 • Upravljanje projektima

5. Net – zero politike i finansije

 • Razvoj novih tehnologija
 • Climate risk
 • Razvoj novih modela upravljanja finansijama

6. Standardizacija, automatizacija i digitalizacija “zelenih” procesa

 • Mapiranje procesa
 • Standardizacija procesa
 • Automatizacija I digitalizacija procesa
 • Digitalizacija u izveštavanju

7. Ugljenični otisak

 • Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada studije klimatskog rizika i uticaja (SECAP)
 •  Smanjenje GHG emisije poslovnih aktivnosti i proizvoda
Saznajte više

Želite da sarađujete sa nama?