AUTOMATIZACIJA PROCESA

O USLUZI

U zavisnosti od nivoa zrelosti poslovnog procesa, vodimo organizaciju od potpuno nestruktuiranih i nestadardizovanih poslovnih procesa do potpuno automatizovanih softverskih softverski podržanih poslovnih procesa. Korišćenjem različitih softverskih alata sposobni smo za izradu potpuno jedinstvenog softverskog programa za procesuiranje kao i različitih formi za unos podataka u postojeće ERP sisteme. Na putu ka potpunoj automatizaciji procesa vršimo analizu potencijala za robotsku procesnu automatizaciju kao i samu implementaciju robota koja predstavlja poslednju tačku u automatizaciji manuelnih i repetitivnih procesa.

  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Jedinstveno softversko rešenje
  • Automatizovane forme unose
  • Automatizovane procese
  • RPA analizu i implementaciju
  • Održavanje softverskih rešenja

Zainteresovani ste za ovu uslugu?