PROCESNI AUDIT

O PROCESNOM AUDITU

Procesni audit (provera) je fokusirana provera internog sistema organizacije fokusirana an konkretan process. Predstavlja više od praćenja izvršenja process, mera process, procesnih ulaza, izlaza i samih aktivnosti. Suština procesnog audits je da preispita uklađenost process u definisanom okruženju organizacije, u skladu sa zahtevima klijenta. Razlika u odnosu na sistemski audit je u tome što se u procesnom auditu ne razmatraju sistemi, već samo efikasnost i efektivnost datom procesa.

  • Izveštaj o auditu procesa;
  • Nezavisnu ocenu efektivnosti i efikasnosti procesa;
  • Predloge za poboljšanje
  • Definisanje plana provere;
  • Realizacija procesnog audita;
  • Izrada izveštaja;
  • Podrška u definisanju akcionog plana;

Zainteresovani ste za ovu uslugu?