AUDIT DOBAVLJAČA

O USLUZI

Audit (provera) preko druge strane je provera usaglašenosti i efektivnosti dobavljačevog sistema upravljanja kvalitetom za proizvode ili usluge koje obezbeđuju. Audite preko druge strane Simplify sprovodi kao nezavisno telo na zahtev klijenta kojem predmetni dobavljač pruža usluge ili proizvode.

Neke od stvari koje koje mogu biti predmet audita preko druge strane su

 • Potvrđivanje preuzetih ugovornih obaveza.
 • Verifikacija i validacija da su zahtevi od strane kupaca i zahtevi međunarodnih standarda primenjeni
 • Verifikacija preduzetih korektivnih mera od strane dobavljača
 • Verifikacija mera kvaliteta i proces kod dobavljača
 • Analiza procesa dobavljača
 • Praćenje realizacije projekta
 • Izveštaj sa audita (provere) sa detaljnim preporukama;
 • Kompetente auditore;
 • Iskustvo u realizaciji provere
 • Definisanje opsega provere;
 • Definisanje plana provere;
 • Relizacija provere;
 • Dostavljanje izveštaja

Zainteresovani ste za ovu uslugu?