UVOD U AGILNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

O OBUCI

Ova obuka je namenjena osobama koje su nove u upravljanju projektima ili su voljne da poboljšaju svoje znanje i veštine. Na ovoj oboci vam iz prve ruke pokazujemo šta su stvarne prepreke na projektima koje možete očekivati i predložiti rešenje za njihovo prevazilaženje.

Pokazujemo vam kako možete učiniti vašu svakodnevnu rutinu upravljanja projektom zanimljivijom simulacijom Agile igara sa timom. Naučićete kako da uključite učesnike i da primenite naučeno u budućim projketima.

Po završetku obuke, polaznici stiču znanje za:

 • Opšte razumevanje Agilnog načina i najbolje prakse
 • Primijenite zanimljivu
 • Agilne simulaciju
 • Osnovna znanja o tradicionalnom upravljanju projektima
 • Razumeti istoriju upravljanja projektima
 • Saznajte više o Agilnom Manifestu i Principima
 • Naučite kako da poboljšate sastanke Nacrt projekta
 • Vežbajte situaciona pitanja, kao pripremu za razne sertifikate
 • Poglavlje 1. Uvod u principe upravljanja projektima
 • Poglavlje 2. Tradicionalno upravljanje projektima
 • Poglavlje 3. Potreba za agilnim pristupom u upravljanju projektima
 • Poglavlje 4. Agilni manifest i okvir
 • Poglavlje 5. Agilne prakse i moguće buduće primene
 • Poglavlje 6. Agilna igra Procena prakse Reference i dodatna očitavanja

Zainteresovani ste za ovu obuku?