STARTEŠKA ANALIZA

O OBUCI

Strateška analiza je proces koji podrazumeva istraživanje poslovnog okruženja organizacije u okviru koje deluje. Strateška analiza je neophodna za formulisanje strateškog planiranja za donošenje odluka i nesmetan rad te organizacije. Uz pomoć strateškog planiranja, cilj ili ciljevi koje organizacija postavlja mogu se ispuniti. Ova obuka pruža znanje o tome kako izvršiti uspešnu stratešku analizu.

Strateški alati koji se koriste na ovoj obuci su  Strategic Canvas, SWOT, PESTLE, Ansoff matrix, BCG matrix, Wardley maps, Porters 5 forces i mnogi drugi u zavisnosti od specifičnosti klijenta.

Po završetku obuke, polaznici stiču znanje da:

 • Sporvedu stratepku analizu;
 • Koriste odgovarajuće alate kada je potrebno;
 • Mapiraju strategiju organziacije

 

 • Šta je strategija;
 • Šta je strateška analiza;
 • Kako mapirati strategiju;
 • Radionica – SWOT, PESTEL;
 • Radionica – Ansoff matirca, BCG matrica;
 • Radionica – Strateški CANVAS;
 • Radionica – Wardley mape;
 • Radionice prilagođene klijentu

Zainteresovani ste za ovu obuku?